5,6 miljoner elcyklar såldes i Europa

Björn Åslund

Björn Åslund

2 maj 2022

Nu finns det siffror på den växande europeiska elcykelmarknaden. Enligt Bike-Eu.com såldes 5,6 miljoner elcyklar under 2021.

Försäljningen av elcyklar ökar från år till år i de allra flesta länder, berättar Jan-Willem van Schaik, chefredaktör för Bike-Eu.com i en video som bland annat finns på Youtube. Som källor till uppgifterna hänvisar han till siffror från industriorganisationer.

Tyskland dominerar den europeiska marknaden, där såldes 2 miljoner elcyklar under 2021, vilket är en uppgång med 3 procent.

I Nederländerna såldes 480 000 elcyklar, vilket dock är en minskning i antalet med 12 procent. Dock var försäljningssumman den samma som året innan, vilket tyder på att köparna väljer mer påkostade elcyklar.

Största procentuella ökningen var i Frankrike med 28 procent. Det innebar att 660 000 nya elcyklar såldes.

I Italien såldes 295 000 elcyklar, vilket var en ökning med 5 procent.

Enligt Jan-Willem van Schaik så hade ökningen kunnat vara större, då marknaden har störts av bristen på cykelkomponenter som har följt i spåren av pandemin.

Av allt att döma är dock marknaden för elcyklar långt ifrån mättad. Det finns ett flertal rapporter som pekar på fortsatt ökning av försäljningen. 

Bland annat spår Mobility Foresights, som undersöker konsumentmarknader, att marknaden för elcyklar kommer att öka cirka 50 procent till 2030.

Länk till videon med Jan-Willem van Schaik, chef red Bike-Eu.com

https://www.youtube.com/watch?v=S9NiN-z4n3E

Läs mer