500 ellådcyklar och 7500 elcyklar att låna Stockholm

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Så här ser den ut, Voi:s lastcykel.

Foto: Voi.

29-015-2019 / Stockholms stad kommer få ett nytt lånecykelsystem med elcyklar och lådcyklar, över hela Stockholm. Vinnande bud i upphandlingen lades av Voi, vars elsparkcyklar redan finns i Stockholm.

Det har varit många turer fram och tillbaka med Stockholms stads upphandling av ett lånecykelsystem. Tidigare upphandlingar har avbrutits då de gjordes felaktigt.

Men nu är en ny upphandling genomförd och det finns resultat. Som det ser ut är det nya lånecykelsystemet troligen på plats i början av 2020.

Resultatet av den nya upphandlingen presenterades av Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), som välkomnar den ökade mobilitet som det nya lånecykelsystemet innebär.

-Jag välkomnar att Stockholm får ett nytt lånecykelsystem, ett lånecykelsystem som kommer att finnas i alla stadens stadsdelar och vara öppet året runt. Detta gör det enklare och smidigare att ta sig fram i staden, säger Daniel Helldén i ett pressmeddelande.

Det vinnande anbudet är inlämnat av Voi Techology AB i samarbete med UIP Holding AS. Dessa två aktörer kommer nu, inom ramen för stadens lånecykelsystem, att erbjuda elcyklar och lådcyklar till stockholmarna. 7 500 elcyklar och 500 lådcyklar kommer att finnas i systemet.

– I den moderna staden ska det vara lätt att byta mellan olika transportslag. Då underlättar det med lånecyklar, där du inte behöver komma ihåg var du parkerat din cykel och kan välja att cykla bara en delsträcka av din resa säger Daniel Helldén.

I och med tilldelningsbeslutet så har de två företagen gemensamt tilldelats koncessionen att tillhandahålla lånecyklar till stockholmarna. Beslutet kan överklagas inom tio dagar, därefter står det klart om upphandlingen överklagats eller ej.

Läs mer

Annons: