229 kilo CO2 från tillverkningen av en Trek Rail

Björn Åslund

Björn Åslund

1 okt 2021

Cyklar och elcyklar anses ju som utsläppseffektiva alternativ till bilar. Cykeltillverkaren Trek nöjer sig inte med detta. De har beräknat utsläpp för att tillverka cyklar, och tänker pressa utsläppen och miljöpåverkan.

Vissa hävdar att cyklar inte belastar klimatet. Så är det inte. Tillverkningen alstrar utsläpp, och den energi från mat som cyklingen kräver alstrar också utsläpp. Men skillnaden är enorm i jämförelse med fossilbilar. 

Trek – som är ett USA-baserat företag – har låtit ett konsultföretag granska utsläppen från tillverkningen. WAP Environmental Consulting kom fram till att tillverkningen av en genomsnittlig Trek-cykel gav utsläpp motsvarande 174 kilo koldioxid (CO2). Vad vi kan se av Treks presentationsmaterial gäller detta cyklar inom kategori racer och mountainbike. Då ska man veta att mtb-modellen Marlin är Treks storsäljare alla cykelkategorier.

Enligt de siffror Trek släpper så är utsläppen från tillverkningen av en genomsnittlig elcykel 229 kilo CO2. Inom elcyklar baserar beräkningarna på mtb-cyklar serien Rail.

Elcyklarna Verve+ och Allant+, som är mer av standardcyklar, redovisas inte. Vi kan dock utgå från att åtminstone serien Verve+ har lite lägre utsläpp per tillverkad då dessa inte är lika kraftigt byggda som Rail-serien.

Granskningen av tillverkningen är uppdelad på cyklarnas komponenter. Elfordonens batterier brukar pekas ut som en stor utsläppskälla, men enligt Treks beräkningar står batteriet på en Rail för endast 15 procent av CO2-belastningen. Faktum är att tillverkningen och montering av den dämpade framgaffeln på en Rail ger något större utsläpp.

Trek vill också visa på klimatvinsten med cykel i jämförelse med bil. Cyklar man en genomsnittligt Trek-cykel, som alstrar 174 kilo koldioxid, så räcker det med att trampa 692 kilometer istället för att kört bil. Sedan ska cykeln betraktas som koldioxidneutral, enligt beräkningar som dock bygger på siffror från hemlandet USA.

Vill gå vidare

Dessa siffror visar utsläppen beräknade 2020. Trek nöjer sig dock inte med detta utan vill gå vidare. Man presenterar en rad åtgärder och mål för att minska miljöavtryck. Det hela kokar ner till tio mål, varav vid kan nämna några:

Trek vill förbättra leverantörskedjan med målet att luftburna transporter med 75 procent till 2024. Man vill även trimma utsläppen för landburna transporter till återförsäljare, dock utan att precisera hur mycket mindre vägsträcka det kan innebära. Till 2023 siktar man på att alla enheter som drivs av Trek ska försörjas till 100 procent med förnybar energi. 

Trek lovar att redovisa hur denna resa mot mindre miljö- och klimatbelastning går. Man kommer att ge ut rapporter och uppdateringar om de framsteg man hoppas göra.

Läs mer