2020. Allt fler kommer elcykla.

Björn Åslund

Björn Åslund

1 feb 2021

ANALYS: Vad väntar 2020 inom elcyklar och cykling i allmänhet? Troligen väldigt mycket, om vi får spå. Inte minst tror vi att elcyklingen kommer att breda ut sig i ännu mer i större städer.

Vid årsskiften brukar ju medier blicka både bakåt och framåt i tiden. Vi väljer att blicka mot framtiden, trots risken att facit i efterhand visar att man totalt missbedömt utvecklingen. Men vi tror den intelligenta läsaren förstår förutsättningarna, att denna text är en mix av någorlunda väl underbyggda gissningar och en del spekulationer.

Först noterar vi att många medier under senaste veckan rapporterat att försäljningen av elcyklar minskade under 2019. Detta kunde ni läsa om på Allt om Elcyklar redan i oktober. 

Hacket i försäljningskurvan beror på främst på att den statliga elcykelpremien som fanns 2018 försvann. Elcyklarna blev helt enkelt betydligt dyrare under 2019. Tyvärr får vi räkna med dyrare elcyklar under 2020, då den svaga svenska kronan drar upp priset på import. Vilket ju borde bromsar försäljningen.

Många vill säkert skaffa en bättre elcykel med mittmotor som på denna Winora.

Men annat talar för ökad försäljning, inte minst av elcyklar med mittmotor.

Exempelvis tror vi att många som köpt ”billiga” elcyklar nu är mogna för att byta upp sig. De har insett att en mer påkostad elcykel är så ofantligt mycket roligare och mer användbar, att de är beredda att betala. En bra elcykel kan helt enkelt många gånger ersätta en andra bil, så då blir en prislapp kring 25 000 kr snarare småpengar.

Marknaden inte mättad

Något som talar för fler elcyklar är att marknaden knappast är mättad. Andelen elcyklar är ganska låg i Sverige jämfört med många länder i mellaneuropa. Framför allt i Belgien och Nederländerna har elcyklarna tagit över i försäljningen, och ökningen fortsätter. Helt enkelt då elcyklarnas användbarhet sprider sig. När många har elcyklar och berättar om sina erfarenheter, så följer andra efter. Likadant är det i Sverige, vi är bara några år efter. Men samtidigt så har vi inte lika goda förutsättningar för cykling generellt som i Nederländerna, där man i flera decennier satsat stort på bra cykelinfra. För med bra cykelvägar, så kommer också cyklisterna, främst i städerna där cykel ofta är överlägsen bilen och ett bra komplement till kollektivtrafik.

Massor med cyklar i Stockholm, och cykelvägnätet måste bli bättre.

Då kommer vi in på förutsättningarna allmänt för cykling i Sverige. Det går inte att förneka, att vi ligger långt efter andra länder där man konsekvent byggt för att gynna cykling. Även i Sverige går det att hitta en del goda exempel, men det finns också väldiga mänger dåliga exempel, usla lösningar för cyklingen eller inga lösningar alls. Sakta men säkert kommer nu insikten till politik och beslutsfattare, inte minst med hotet från klimatförändringarna, som tydligt pekar på att transporter med bilar måste minska ordentligt. Framför allt tror vi att klimatdebatten gör det politisk dödfött med nya miljardsatsningar på bilvägar.

Till detta förstås trängsel och framkomlighet i och runt våra större städer, som visar att det krävs annat än satsningar på fler bilvägar.

Vågar vi tro att det under 2020 tippar över till ordentliga satsningar på ny cykelinfra i regioner och städer? Att något kommer hända i Stockholmsområdet ser vi som högst sannolikt, där cyklingen ökat och cykelvägnätet verkligen behöver byggas ut. Vinsterna skulle bli enorma för Stockholm om fler kunde cykla, har det ju visats i flera undersökningar.

Skatteregler ses över

Kanske får cyklisterna något från regeringen också. I den klimathandlingsplan som släpptes i december, nämndes att regeringen vill ordna så att skattereglerna gynnar cykelpendlingen. Skattereglerna för arbetsresor är ju under omprövning efter att en utredning föreslagit att nuvarande reseavdrag avskaffas. Utredningen föreslår en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor Så då är det bara att invänta hur detta konkret ska gynna cykling till jobbet. 

Vi hoppas på smartare skydd mot batteristölderna.

Tekniskt så utvecklas elcyklarna. De aktörer som vill ligga i täten satsar hårt på digitalisering av cyklingen. Detta kan ta sig uttryckt på många sätt. Det vi tror och hoppas mest på är skydd mot stölder. 

För stöldrisk är helt klart den dominerade faktorn till att en del avstår från att köpa ny elcykel. Elcyklarna är helt enkelt allt för populära bland tjuvar.

Smarta lösningar

Det börjar också komma en del smarta lösningar, exempelvis Crescent som lanserat batterier som endast kan användas på en bestämd elcykel. Batteriet är värdelöst på andra elcyklar, och har alltså noll stöldvärde om tjuven har koll. Redan 2018 införde Ecoride en elektronisk startspärr, som kräver en rfid-bricka, på sin storsäljare Ambassador. Hur skyddande den är i praktiken vet vi dock inte.

Ännu har inte de stora motortillverkarna Bosch och Shimano släppt några liknande stöldskydd, som gör att elsystemet kan spärras eller spåras efter stöld. Kan 2020 innebära att dessa bjässar äntligen visar något innovativt, som gör att vi tryggt kan parkera våra elcyklar? Vi hoppas åtminstone.


I övrigt vad gäller digitalisering så är det rätt avancerade saker, som navigering och möjligheter att finjustera och kalibrera elsystem. Än så länge nog mest för en mindre grupp krävande cyklister. De flesta cykelköpare nöjer sig nog med elcykel som tar dig från punkt A till B, utan att du behöver trampa sig svettig. Och att cykeln finns kvar där den parkerades.

6-01-2020

Läs mer