Elcykeln logo Meny

Studie: Elcyklister bidrar till otrygghet

Opinion

ANALYS: Vi som cyklar framhåller gärna hur illa en del bilister uppträder. Visst finns det motordrivna rötägg på fyra hjul, men vi som elcyklar kanske borde rannsaka oss själva lite. För nog hör vi ibland snacket om elcyklister som far fram utan hänsyn. Detta finns också bekräftat från mer officiellt håll, i en statlig utredning. Närmare bestämt i en utredning från Transportstyrelsen som kom i våras (Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutrapport).

Som underlag till utredningen gjordes en användarsstudie hur de nya mobiltetsformerna (elcyklar och elsparkcyklar) påverkar trafiksäkerhet (underlaget se fotnot) 1649 intervjuer gjordes.

Okunniga

Både elcyklister och elsparkcyklister beskrevs av många som okunniga kring regler och hänsynslösa i trafiken. Också användarna själva av elsparkcyklar och elcyklar upplever att de har bristande kunskap om trafikregler och bidrar till otrygghet i trafiken.

Studien visar att bland allmänheten anser över hälften att elcyklar orsakar ökad otrygghet i trafiken. De orsaker som framhålls mest är brist på kunskap om trafikregler, för hög topphastighet och hänsynslösa förare. En majoritet av elcyklisterna själva anser att de bidrar till otrygghet i trafiken.

Vi elcyklister får alltså onda ögat av många. Vi är tydligen ibland också som trafikanter av allehanda fordon, vi ska fram fort och tar inte tillräcklig hänsyn till omgivningen. Åtminstone vissa av oss.

Smala cykelbanor bidrar till den otrygghet som andra trafikanter upplever.

Dålig cykelinfra

Men hela skulden ska inte ligga på oss elcyklister. Det står helt klart att en del upplevelsen av otrygghet beror på dålig cykelinfrastruktur. Vi hamnar ofta på smala cykelbanor, eller på delade gång/cykelbanor där man svischar fram nära gående. Dessa underdimensionerade cykel- och gångbanor, gör att det ofta blir trångt vid möten eller omkörning. Denna otrygghet ökar givetvis när cyklarna går lite fortare som elcyklar gör. Det har satsats enormt på investeringarna i bilvägar, men knappt bråkdelen på cykelinfra, vilket självklart bidrar till otrygghet. 

Så vi har all anledning att kräva bättre cykelinfra. En hel del utbyggnad görs nu i ljuset av ökad cykling, men det är ändå långt ifrån behoven.

Men vi har också anledning att fundera över hur vi framför våra elcyklar. Självklart vill vi väl egentligen vara vänner med andra trafikanter. Då ska vi också uppträda som vänner. Med allt fler elcyklar i trafiken kan mycket väl irritationen och otryggheten öka. Lägg till detta floden av elsparkcyklar, som också räknas som cyklar enligt trafiklagstiftningen, så finns det ju i förlängningen risk för skärpta regler, kanske lägre hastigheter för elcyklar. Och det vill vi absolut inte ha.

Positivt med elcyklar

Men allt är inte elände med oss elcyklister. Transportstyrelsens studie av elcyklister lyfte också det positiva, som allmänheten sett. Citat direkt ur studien:

”Attityden till elcyklar är i huvudsak positiv – de anses underlätta för äldre och för dem som har svårt att använda vanlig cykel. De anses också bidra till ett hållbarare resande. I den här studien utgör kvinnor en något högre andel av användarna än män. ”

Så attityden till elcyklar är i stort sett bra, men vi bidrar till otrygghet. 

Fotnot: Sammanlagt har 1 649 intervjuer med följande datakällor gjorts: – spontana interaktioner med elcyklister, elsparkcyklister, gående och cyklister (60) – djupintervjuer med elcyklister, elsparkcyklister, gående och cyklister, barn i 5:e klass och människor med funktionsnedsättning (21) – webbintervjuer riktade mot allmänheten, med tyngdpunkt på Stockholm, Göteborg och Malmö (1 108) – webbintervjuer med yrkesförare (538).
Källa: Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutrapport (Transportstyrelsen)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/vag/utredning-behov-av-forenklade-regler-for-eldrivna-enpersonsfordon—slutrapport/

Björn Åslund

Björn Åslund

PUBLICERAD: 2021-08-19

Relaterade artiklar