Stor ökning av förmånscyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Förmånscyklar kan mycket väl vara årets stora trend inom ­personalvård. Intresset tycks starkt på uppgång, och många vill cykla med elassist. Men denna trend har också lockat företag
som inte klarar att följa regelverket varnas det från flera håll. 

Förmånsbil? Det kanske har varit hett. Nu tycks förmånscykel segla upp som ett hetare alternativ, pådrivet av fokus på hälsa och mer hållbart resande med mindre bilåkande.

Förmånscykel innebär alltså möjligheten att leasa cykel som arbetsgivaren erbjuder sin anställde. Cykeln betalas genom avdrag på bruttolönen, vilket gör att kostnaden blir lägre än om den köps för privata pengar.

Det stora intresset har drivits på då det är möjligt att pressa kostnaden för ägaren ordentligt. Flera av leverantörerna anger cirka 40 procent lägre kostnad för en anställd som får cykeln mot avdrag på bruttolönen. De har alltså lyckats skapa riktigt lockande kalkyler. Men som vi ska se, så varnas det också för aktörer som tänjer på reglerna för att kunna skapa attraktiva erbjudanden.

Länge fanns bara Ecochange som erbjöd förmånscyklar. Men under det senaste året har det poppat upp nya företag, som upptäckt denna snabbt växande marknad.

Föregångaren Ecochange ångar på. Under våren har man presenterat avtal med större kommuner, som Örebro och Uppsala, och ett flertal andra kommuner.

– Ecochange har valt att rikta in sig mot offentlig sektor, därför attvåra lösningar och tjänster passar bäst för riktigt stora arbetsgivare. Det är arbetsgivare som verkligen vill gå före i cykelfrågan. Det finns ett stort behov av att snabbt öka cyklingen med tanke på dagens utmaningar med miljö, trafik och parkeringssituationer. Samtidigt har vi märkt ett växande kund­intresse från privata företag, men valt att hänvisa dem till privata aktörer, uppger Richard Claesson som är Ecochanges affärschef.

Han räknar med att Ecochange kommer att leverera två–tre gånger så många cyklar som förra året, och tror intresset för förmånscykel i Sverige ­kommer växa betydligt framöver.

Nya aktörer

En av de nya aktörerna är Tjänstecykeln som startade i vintras. Företaget finns i Onsala, där man har en cykelbutik.

– Tjänstecykeln riktar sig i nuläget i första hand mot företag, eftersom vi som mindre aktör inte har resurser för offentliga upphandlingar. Detta är något vi ser kommer­ att förändras, uppger vd:n Staffan Bergman.

Företaget har både små och stora före­tag som kunder. I dagsläget visar man inga kundreferenser, men har planer på att kunna visa det.

Skattereglerna och juridiken kring förmånscyklar är av allt att döma komplicerade och det finns utrymme för tolkning, framgår av Staffan Bergmans resonemang i ett mejl:

– Vi råder alltid kunder att stämma av med ekonomiansvarig och Skatteverket, och särskilt då i de fall man är tveksam till hur regelverket ska tillämpas i relation till cyklarnas tänkta användande inom verksamheten. Det är av yttersta vikt för oss att det ekonomiska blir riktigt och rätt för både företag och anställd.

Även om man fått klartecken, kan det visa sig att skattemyndigheten har invändningar. Enligt Staffan Bergman kan olika skattekontor i olika städer ha skilda regeltolkningar.

Många elcyklar

Andelen elcyklar är mycket större i cykelhandeln. Hos Tjänstecykeln har 60–70 procent av cyklarna varit elcykel. Hos Ecochange anger man att andelen elcyklar ligger kring 40–50 procent.

Cykelbutiken Elhjulingen/Tailwind i Halmstad började med förmånscyklar i slutet av 2016. Vd:n Bo Ny konstaterar att det krävdes många förberedelser, så att upplägget blev förenligt med lag­stiftningen. Hans uppfattning är att det finns andra aktörer inom förmånscyklar som inte hamnat helt rätt.

– Jag har sett varianter som jag be­dömer inte är förenliga med Skatte­verkets regler, bland annat räknar man utan moms där den ska vara med. Då blir det lägre priser, utan att ha täckning för det, säger Bo Ny.

– Jag tror det är viktigt att vara seriös, för det kommer att locka till sig lyck­sökare eftersom det är ganska lätt att erbjuda förmånscyklar, säger han och understryker att arbetsgivare bör förstå reglerna för att kunna genomskåda de oseriösa.

Butikskedjan Sportson drog igång tjänsten förmånscyklar i juni, upplyser marknadschefen Jonas Holtbo.

– Än så länge finns det nog inga siffror att skryta med i försäljning men intresset är stort från både privat och offentligt håll, skriver han i mejl.

– Hälsa, välmående och miljöhänsyn i kombination med att faktiskt kunna erbjuda förmåner utöver lönen för att attrahera rätt personal blir allt viktigare. 

Inte visat nackdelar

Vi har kontakt med ytterligare en aktör inom cykelbranschen, som dock vill vara anonym. Hen anser att en del bolag som erbjuder förmånscyklar gjort tveksamma tolkningar av skattereglerna. 

– De har tolkat de fördelaktiga delarna av skattereglerna, men inte tagit med nackdelarna, beskriver denna person. Det finns många sätt att tolka reglerna, och här är man ute i en gråzon.

Detta kan innebära att den anställde och arbetsgivaren riskerar att drabbas av skattesmällar om Skatteverket upptäcker misstaget.

– De här felaktiga tolkningarna kan få konsekvenser för företag och anställda i efterhand, säger vår källa.

Hens råd är att kontrollera föreslagna upplägg med en skattejurist.

 Tveksamma upplägg

Även från kundsidan bekräftas bilden av aktörer som inte har rätsida på reglerna. Uppsala kommun har gjort en upphandling av cykel som löneförmån. Anna Lind, som är förhandlingschef vid Uppsala kommun, kan berätta:

– Vid upphandlingen dök det upp en del erbjudanden som jag inte skulle ­känna mig bekväm med ur upphandlingsperspektiv. Jag fick exempelvis ett förslag om cyklar genom nettolöneväxling som skulle ge en skattefri förmån, vilket det inte alls är, säger Anna Lind.

Hon bekräftar beskrivningen att det är många regler som behöver komma på plats, för att det ska bli ett korrekt erbjudande om förmånen. Och alla som erbjuder har inte fått detta på plats.

Förmånscyklar kan bli dyra!

Text: Gustav Forsberg Ur Allt om Elcyklar nr4 2017

 Uthyrningen av förmånscyklar har exploderat. Över var tionde kommun­anställd i Jönköping har tackat ja till att hyra en cykel i tre år med möjlighet att sedan köpa ut den. Över hälften valde de dyrare elcyklarna i den backiga staden. Men reglerna för hur personalförmånen ska beskattas är svårtolkade.

Den här historien börjar med att en cykel-handlare, vi kan kalla honom för Johan, blir intresserad av det upplägg som används för förmånscyklar i Jönköpings kommun. Enligt prospektet från företaget som ska leverera cyklarna, finns möjligheten att spara ända upp mot 40 procent, jämfört med priset i affären.

Det är företaget Lan Assistans Sweden AB som under namnet Ecochange leasar ut cyklarna till Jönköpings kommun. De anställda kan välja mellan ett tiotal modeller, däribland några elcyklar. Kommunen hyr sen ut cyklarna till sina anställda mot ett månatligt bruttolöneavdrag, som ska täcka kommunens kostnader. Sammanlagt får den anställda under tre år betala nästan lika mycket som cykeln skulle kostat i affären. Men genom att avdraget görs på bruttolönen så minskar samtidigt skatten som den anställde ska betala. Nettopriset för cykeln blir därmed betydligt lägre än vad de betalat med skattade pengar i en cykelaffär.

Så kommer vi då till det knepiga i upp-lägget. Den anställde ska nämligen också betala skatt för värdet på sin personalförmån. Om värdet av cykelförmånen anses lika stort som det löneavdrag som den anställde har för förmånen, så blir det sammantaget ingen besparing alls för den anställda. Skatteminskningen på bruttolöneavdraget tas ju då ut av en lika stor skatteökning för cykelförmånen. 

Hur kan då kommuner i Jönköping, Uppsala, Örebro, Västerås och Linköping påstå att de anställda sparar på upplägget? Allt handlar om hur kommunerna räknar ut förmånsvärdet för sina anställda. Många minns de förmånliga reglerna för hem-pc, som hade ett liknande upplägg med bruttolöneavdrag för datorerna. Men för hem-pc fanns en lagstadgad skattesubvention genom att datorerna först undantogs från förmånsbeskattning och sedan fick en låg beskattning från 2007. Regeringen Reinfeldt tog slutligen bort skattesubventionen helt 2009. Därmed försvann på kort tid en rad företag som tillsammans hade omsatt miljarder på hem-pc.

Företaget Lan Assistans Sweden AB, som säger att de startade hem-pc-boomen, finns dock kvar. Sedan ett par år satsar de för fullt på förmånscyklar under namnet Ecochange. För cyklar finns dock ingen speciell skattesubvention, likt den som fanns för hem-pc. Ändå går satsningen på förmånscyklar som tåget. Omsättningen i Lan Assistans Sweden AB fördubblades från 41 miljoner 2015 till nära 80 miljoner kronor 2016.

Hur ordnar Lan Assistans och liknande företag den stora rabatten för förmånscyklar till de anställda? En viktig -ingrediens är ett exempel på Skatte-verkets hemsida om förmånsvärdet på cyklar. I exemplet portioneras cykelns värdeminskning ut på hela tio år. Därmed blir förmånen för den anställda betydligt lägre än den leasingavgift som arbetsgivaren betalar. I praktiken är det som att till exempel göra ett bruttolöneavdrag på sammanlagt 15 000 kronor och samtidigt bara återföra sammanlagt –
4 500 kronor i förmånsvärde under tre år. Därmed blir den skatteeffekten väldigt gynnsam för den anställde.

Efter tre år har den anställde skattat för sin förmån som om cykeln fortfarande hade 70 procent av sitt ursprungs-värde. Men i praktiken är en tre år gammal elcykel troligen inte mer värd än cirka 20 procent. En elcykel används i genomsnitt många mil fler per år jämfört med en vanlig cykel och rullar i genomsnitt mer på vintern, när sand och grus går hårt åt kedja och kuggkransar. Dessutom håller batteriet bara för cirka 800 laddningar och ett nytt kostar vanligtvis
3 000–6 000 kronor. 

Om elcykeln efter tre år säljs till den anställda till marknadspris behöver den anställda inte betala någon ytterligare förmånsskatt. Totalt kan en inkomsttagare med lön över brytpunkten för statlig skatt (452 200 kr) spara upp mot 40 procent, enligt Ecochange. Inte konstigt att uthyrningen av förmånscyklar -exploderar.

Tillbaka till vår cykelhandlare Johan som vill göra likadant som Ecochange gjorde i Jönköping. Han mejlar Skatteverket och frågar om upplägget verkligen är tillåtet. Emily på Skatteverket svarar att räkneexemplet på Skatteverkets hemsida bara gäller när arbetsgivaren äger cykeln och kan göra årliga avskrivningar av värdet:

”Eftersom företaget leasar en cykel så äger inte företaget cykeln och exemplet på hemsidan gäller om cykeln ägs av företaget. Förmånen i detta fall blir den kostnad som företaget har i samband med leasingen som till exempel leasingavgiften.”

Notering: På Skatteverkets hemsida stod det tidigare avskrivning i exemplet. I mitten av juni byttes det till värdeminskning efter att vi på tidningen frågat Skatteverket om förmånscyklar.

Med Emilys svar är vi tillbaka på ruta ett, alltså ingen nettovinst för den anställde. För enligt Skatteverkets svar via Emily blir skatten på förmånen nu lika stor som skatteminskningen via bruttolöneavdraget. Företaget Benify, som erbjuder med en lång rad personalförmåner, är inne på samma tankegång. På sin hemsida före-språkar de nettolöneavdrag för cyklar, att avdraget görs först efter att skatten dragits. Benify ser vissa nackdelar för den anställde med bruttolöneavdrag, som till exempel kan påverka pensionen negativt, men inga fördelar:

”Benify har sett flertalet exempel där leverantörer lyfter fram de stora fördelarna med bruttolöneavdrag. Det man framför allt belyser är hur bruttoeffekten gör att cykeln blir billig. Ett bruttolöneavdrag tillsammans med ett lika stort förmånsvärde ger samma resultat på skatten som ett nettolöneavdrag.”

Jag ringer Skatteverket och ber att få -prata med någon som verkligen kan detta. Yngve Gripple ringer tillbaka. Han är expert på Skatteverkets rättsavdelning och arbetar med förmånsfrågor för anställda och arbetsgivare. 

Yngve säger att det nog är dags att uppdatera hemsidan och lägga till vilka regler som gäller för leasingcyklar. Men påpekar också att det inte finns några specialregler för cyklar, som det en gång i tiden fanns för hem-pc.

– För cykelförmån finns ingen schablon-beskattning och huvudregeln är då att förmånen ska värderas till vad det hade kostat den anställde att själv hålla sig med en motsvarande cykel, säger Yngve. 

Som amatör på skattelagstiftning tänker jag då att förmånsbeskattningen måste bli minst lika stor som arbets-givarens leasingavgift inklusive moms. En privatperson kan ju knappas få lika bra rabatter som Jönköpings kommun, som leasade över tusen cyklar till sina anställda (rekord i Sverige!). Men där har jag, Emily på Skatteverket och Benify fel. För så här skriver Yngve Gripple på Skatte-verket i ett mejl:

”Även om privatleasing av cyklar kan vara en ökande trend så är det ändå så att det vanliga fortfarande är att man som privat-person köper och äger sin cykel. Vi har på vår webb en beräkningsmetod som omfattar de kostnader man då har som privatperson, alltså värdeminskning, servicekostnader och en liten kapitalkostnad för inköpet.”

Trots att leasingavtalen bara löper på tre år så menar Skatteverket att man i brist på allmän privatleasing får utgå från modellen där värdeminskningen sprids ut över de år som cykeln beräknas hålla, vilket i exemplet är tio år. Därmed blir förmånsvärdet lågt. Men Yngve betonar att detta är just ett exempel och inte anger inte någon regel att alltid sprida ut värde-minskningen över just tio år. Ändå har just detta räkneexempel de facto blivit mallen som används för förmåns-värden för de mångmiljonkontrakt som de stora aktörerna gör med kommuner och företag. 

Summa summarum: De förmånliga reglerna för förmånscyklar är enligt Skatteverket tillåtna och korrekta även för cyklar som arbetsgivaren leasar. Yngve säger att de kommer titta över reglerna, dock tidigast efter sommaren. Om en förändring kommer, blir den inte retroaktiv, det vill säga den påverkar inte tidigare uträkningar och betalningar av förmånsskatten som den anställde redan gjort via sin arbetsgivare. Men för kommande betalningar i pågående och nya leasingkontrakt, kommer förmånsvärdet räknas fram enligt de nya tolkningar som Skatteverket gjort för förmånscykel. 

Den som väljer att hyrköpa en cykel i dag via sin arbetsgivare, bör alltså vara medveten om at det finns en viss risk att förmånscykeln kan kosta betydligt mer än vad som anges i prospektet. Hur stor risken är kan vi i dag inte bedöma. I övrigt är förmånscykel ett bekvämt och tryggt upplägg och väldigt smidigt för den anställde. Vill man ha en bra elcykel kostar det ju en bra slant. Då kan det vara skönt med automatiska avbetalningar via löneavdrag istället för betalningar till kreditbolag med risk för försenings-avgifter etcetera. 

Om stillasittande pendlande i bil eller buss byts ut mot dagligt cyklande, är det dessutom utmärkt för både kropp och själ. Men vänta inte för länge med att utnyttja denna förmån! Den kan försvinna lika plötsligt som den gjorde för hem-pc 2009!

Ur Allt om Elcyklar nr4 2017

Läs mer