Regeringen vill gynna cykling med nya skatteregler

Björn Åslund

Björn Åslund

6 sep 2021

Det behövs bättre förutsättningar för cyklister att pendla till och från arbetet. För att göra det lättare att cykla till och från jobbet vill regeringen ändra skattereglerna för förmånscyklar, vilket gäller så väl elcyklar som vanliga cyklar. Men det är inte tillräckligt, anser Svenska Cykelstäder.

TEXTEN HAR UPPDATERATS

Regeringen presenterar idag ett budgetförslag med satsningar på bland annat järnväg, bonus-malus, ett smidigare biljettsystem och att uppmuntra till mer cykling.

Det innebär att arbetsgivarna ska kunna erbjuda cyklar, via cykelpool eller för längre bruk, utan att de förmånsbeskattas. Förslaget ska gälla både vanliga cyklar och elcyklar. 

Förslaget innebär att förmånscyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor per år inte behöver tas upp till beskattning, vilket motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på cirka 15 000 kronor.

Regeringen vill även uppmuntra cykling genom att förstärka stadsmiljöavtalen med ett särskilt fokus på cykling med 200 miljoner kronor under 2022.

-Alla i Sverige har olika förutsättningar för vilka resval de kan välja att göra. Det finns många som är beroende av bilen, men de finns också de som skulle göra ett annat val med rätt uppmuntran. Genom att stötta bättre cykelvägar och skattemässigt gynna de som vill cykla kan vi förbättra folkhälsa, luftkvalitet och minska vår klimatpåverkan, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Organisationen Svenska Cykelstäder är inte helt nöjd med regeringens förslag:

– Det är jättebra att stadsmiljöavtalen utökas med en ännu en öronmärkt cykelsatsning. Det möjliggör för kommuner och regioner att förbättra landets eftersatta cykelinfrastruktur. Men när ska Trafikverket få regeringens mandat och medel till att bygga ut de statliga cykelvägarna? Myndigheterna behöver få skarpa uppdrag. Nu behöver regeringen omgående fatta beslut om ett nationellt cyklingsmål, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder i ett pressmeddelande.

Inte tillräckligt

Regeringen gick i våras ut med en remiss med förslag på hur förmånsskatten för cyklar som köps via arbetsgivare kan minskas. Svenska Cykelstäder välkomnade insatsen men beskrev det i remissvaret som en ”blygsam satsning”. Nu står det klart att regeringen har till viss del har lyssnat, men inte tillräckligt anser Svenska Cykelstäder:

– Det vi vill är enkelt: låt skattereglerna främja cykling. Det är bra för samhällsekonomin, folkhälsan och klimatet. Idag främjar inte skattereglerna cykling, utan vi har istället stora subventioner av biltrafiken. Det är bra att regeringen höjde beloppet från det orimligt låga förslag som presenterades i våras, men om de till fullo räknat på och förstått nyttorna så skulle de antagligen ha tagit bort förmånsskatten helt. Detta kommer inte att leda till den boom av lastcyklar som vi vill se, säger Emil Rensvala, verksamhetsledare i Svenska Cykelstäder.

Läs mer