Lastcyklar: Tvåhjuling säkrare än trehjuling

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Många väljer trehjuliga lådcyklar, då man tycker de verkar stabila. Men trehjulingar är betydligt oftare inblandade i olyckor än tvåhjuliga lastcyklar,  uppger Måns Andersson Torp, som säljer lastcyklar under firmanamnet Gamla Enskede Lådcyklar.

Illustration: Jarl Åslund

Lastcyklar och lådcyklarna har kommit till Sverige för att stanna. I synnerhet i landet södra delar, där många inspirerats vad de sett rulla på gatorna på andra sidan Öresundsbron. Köpenhamn är ju som bekant en av världens ledande cykelstäder, inte minst med sina 1000-tals lådcyklar.

Måns Andersson Torp har konstruerat, byggt och importerat lastcyklar, i ett decennium. Undertecknad har följt honom som journalist under flera år, och det är tydligt att hans drivkraft första hand inte är pengar. Han brinner för utveckling och användning av lastcyklarna. Målet är att bidra till en stad där fler barn, vuxna och igelkottar rör sig i rummet på ett sätt som gör att vi kan se varandra, skriver han på sin hemsida.

Svära i kyrkan

Nu har Måns Andersson Torp hamnat i en svår situation, som han liknar vi att svära i kyrkan, eftersom han har problematiserat trehjulingarna.

Det började med ett inlägg på Facebook (något redigerat):

-Så här fem år senare kan vi konstatera att nästan alla olyckor med personskador vi ser nämnda i gruppen handlar om trehjulingar. Våra egna data från cykelpooler med mera, visar bland annat att trehjulingarna är överrepresenterade med flera hundra procent när det gäller bland annat kollisioner. Vi ser på servicedata att ingen av de vanligaste huvudtyperna av trehjulingar utmärker sig positivt. Data från våra kollegor nere på kontinenten visar samma sak.

För hög hastighet 

Med detta vill han ha igång en seriös diskussion om problem med trafiksäkerhet när oerfarna framför eldrivna trehjulingar med barn i. Måns Andersson Torp har svarat på ett antal frågor via mailen.

Huvudproblemet är att de oftast elassisterade lastcyklarna får upp en mycket högre hastighet, än vad konstruktionen är lämplig för. 25 km/tim tycks vara en alltför hög hastighet, om det uppstår incidenter:

-Vi har testat ett stort antal trehjulingar med ett så kallat ”älgtest”. Det simulerar att föraren väjer snabbt och sedan svänger tillbaka. Vid normal körning ligger säker maxhastighet för icke tiltande trehjulingar kring 15 km/tim.

Dock finns undantag från 15 km/tim. Det finns konstruktioner som klarar högre hastigheter och älgtestet, uppger han. Så det går inte att säga att alla lådcyklar är farliga i hög hastighet.

Men denna säkerhetsproblematik är inget som fått spridning bland köparna. Många vill ha de trehjuliga lastcyklar, då de tror att tre hjul ger mer stadga än två hjul. Medan det i verkligheten är tvärtom i de flesta situationer. Tvåhjulingarnas svaghet är att de kan vara vingliga vid start.

Upp på två hjul

Måns Andersson Torp berättar om de vanligaste olyckstyperna:

-Förr eller senare råkar i stort sett alla ut för att cykeln går upp på två hjul när man svänger. Även ojämnheter, gropar, trottoarkanter och stenar kan blixtsnabbt putta upp en trehjuling på två hjul. Därför rekommenderar jag alla att köra mycket utan barn i lådan och provocera cykeln så man lär sig när det händer och hur det känns. Det är ofta möjligt att åtgärda genom att sänka hastigheten och själv luta sig inåt i kurvan.

-Den obehagligaste och kanske vanligaste situationen är ”drift”. Då upplever föraren en okontrollerbar kraft som kan börja driva cykeln i sidled. Den kommer helt överraskande och beror främst på större vägars inbyggda och varierande kupighet samt illa anlagda cykelbanors lutning i sidled. När föraren kompenserar kan cykeln börja driva fram och tillbaka över körbanan och till och med gå upp på två hjul.

Måns Andersson Torp menar att trehjulingar med lutande styrning å andra sidan kan råka ut för det otäckaste av allt. 

-I en kurva kan cykeln helt utan förvarning resa sig ur lutningen. Föraren har då att välja mellan att volta eller köra av vägbanan. Det sker i högre hastigheter när cykeln passerar eller är nära den hastighet då tilten inte längre räcker till.

-Vidare har vi ”dipp”. Den kan uppstå vid inbromsning med trehjulingar med långt överhäng framåt, i synnerhet om föraren reser sig eller lasten är högt placerad. Bakhjulet far upp luften och cykeln kasar på front och framhjul utan styrförmåga.

Säker hastighet

15 km/tim bedömer han som en säker hastighet, men en så låg hastighet har cyklisterna svårt att acceptera, visar erfarenheter från cykelpooler där elcyklar fick strypt maxhastighet.

Trehjulingar finns i flera varianter, som kan delas in efter olika typ av styrning. En del styr hela lådan, andra styr bara hjulen och så finns de som lutar när man svänger. Att konstruera riktigt säkra trehjulingar tycks vara en rejäl utmaning, åtminstone bedömer Måns Andersson att så är fallet.

-Om man minskar lastutrymmet radikalt och ökar budgeten kan man få en trehjuling med acceptabla köregenskaper, men inte mer. Oavsett vad man gör står man med en cykel som tar dubbelt så mycket plats som en tvåhjulig med större lastkapacitet, utan att komma i närheten av dennas trafikegenskaper.

I nuläget, när det finns ytterst få säkra trehjulingar, tycker Måns Andersson Torp att det gäller att fokusera på alla befintliga lådcyklar. Så att de framförs säkert.

Tycker du att försäljare av trehjulingar är tillräckligt tydliga med denna cykeltyps risker?

-En del är det, de flesta inte alls. I huvudsak beror det på att folk inte provkör ordentligt. Av de som kommer till oss för att köpa trehjuling väljer fler än hälften en tvåhjuling när de får testa en som är gjord för deras behov. Lådcyklar är dessutom en ny företeelse i Sverige. Både konsumenter och cykelhandlare har ytterst begränsad erfarenhet av hur otroligt olika till synes identiska cyklar beter sig.

Även om Måns Andersson Torp lyfter fram riskerna med trehjulingarna, så går det inte att komma ifrån att han uppskattar dessa fordon. Och upplevelsen kan bli riktig fin om tänker till och undviker riskerna:

-Gör man det är trehjulingar härliga fordon med en körupplevelse där man kan få känna sig lite ”christianiaskön”, blir hans avslutande hälsning.

Tips för säkrare färd:

Måns Andersson Torps tips för säkrare färd med trehjuling.

  • Tänk att det är något helt annat än en vanlig cykel.
  • Sänk hastigheten radikalt.
  • Undvik innerstadstrafik och landsväg.
  • Tänk på körtekniken, och lär dig använda den egna kroppsvikten innan du sätter barn i cykeln.

Läs mer