Ladda för sommar under vintervilan

admin

admin

5 feb 2021

Vintern ger ändrade förutsättningar för cykelbatteriet, oavsett om du cyklar eller låter cykeln vila under denna bistra årstid. Bland annat ska man undvika att ladda kraftigt nedkylda batterier.

Elcyklarnas litiumjon-batterier trivs bäst vid temperaturer kring 15–20 grader. Men i takt med att vädret blir kallare så sjunker batterikapaciteten. Man bör alltså räkna med att elcykelns körsträckor krymper en del vintertid.

Tappet märks främst genom att räck-vidden krymper. Det kan också gå ut över effekten, vilket kan göra elmotorn mindre på bettet.

Hos Cycleurope, som tillverkar Crescent och Monark cyklar, gör man tester av batterier i kyl- och fryskammare, berättar produktchefen Ulrik Bengtsson. Han har dock svårt att ge ett exakt svar om påverkan av batterikapacitet, det är mer en fingervisning:

– Man kan förenklat säga att batteriet tappar kapacitet när temperaturen understiger 10 grader. Vid noll grader tappar batteriet cirka 15–20 procents kapacitet och vid 15 minusgrader tappar det upp till 40 procent. 

– Våra tester visar att batteriet återfår sin ursprungliga kapacitet när temperaturen återgår till det som anges som normaltemperatur i batteriets manual, vilket är 10–35 grader, upplyser Ulrik Bengtsson.

Han ger även en varning, att man ska undvika laddning av kraftigt nerkylda batterier, det kan skada cellerna.

Den köldrelaterade kapacitets-förlusten kan i viss mån kompenseras, genom att plocka ur batteriet och förvara det i rumstemperatur. Då är batteriet uppvärmt när cykelfärden startar och det tar en stund innan det kyls ned.

Är det riktigt kallt ute, nedåt 20 minusgrader, så ska batteriet inte alls lämnas ute några längre stunder, då det är risk för förfrysning.

– Extremt låg temperaturer kan vara skadligt. På våra Batavus-cyklar finns en funktion som stänger av batteriet under 15 minusgrader, uppger Jan-Olof -Gustafsson vid Vartex.

Underhållsladdning

Vintercyklingen har ökat under senare år, men det är ändå åtskilliga som låter cykeln vila i förrådet under vintern. Men lämna då inte batteriet vind för våg.

Batteriet laddar nämligen ur, och laddar det ur helt under en längre tid, kan battericeller skadas och det blir omöjligt att väcka till liv. För att undvika sådana batterihaverier ser man till att ladda batteriet fullt några gånger under vintern, med cirka ett par månaders mellanrum.

Läs mer

Annons: