Elcykeln logo Meny

GPS kan spåra den stulna cykeln

Du oroar dig för cykelstöld. Lås räcker kanske inte, i synnerhet inte om man har en dyr elcykel. Har tjuvar lyckats stjäla cykeln återstår nog inget annat än att försöka spåra den. GPS spårsändare eller trackers, kan då vara ett alternativ.

Spårsändare fungerar om de sköts

Tekniken GPS spårsändare brukar fungera bra, men kan ge en falsk trygghet. Det gäller att ha rutiner för att sköta den, säger Niclas Antonsson vid Larmtjänst.

GPS trackers eller spårsändare har funnits ett tiotal år. Hittills har de mest monterats i bilar, båtar och andra dyrare fordon. Men teknikutvecklingen har rullat på, och numera finns det GPS-trackers så små att de kan monteras diskret och dolt i cyklar.

Själva finessen med en GPS tracker är att den ska aktiveras vid en stöld. Via mobilnätet skickar den signaler som visar positionen från GPS (Global position system) och ägaren då ska kunna följa det stulna fordonets rörelse på en karta i en app eller ett datorprogram. Förhoppningsvis ska ägaren kunna larma polisen som ska kunna följa tjuven och ingripa.

Men är detta en teknik att satsa på? Själva spårsändare kostar minst en tusenlapp, sedan tillkommer kostnad för dataabonnemang. Så då vill det till att det är teknik som fungerar när tjuven slår till.

Vi tog kontakt med Larmtjänst, ett företag som ska bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Medarbetaren Niclas Antonsson har lång erfarenhet av GPS-trackers. Hans erfarenhet pekar på att spårsändare är ett effektivt hjälpmedel, men att tekniken har en del fallgropar.

Han börjar med att prata om strömförsörjningen, som länge varit en faktor som kunnat ställa till det. Dock har de senaste årens utveckling med bättre batterier inneburit en smärre revolution. Niclas Antonsson förklarar:

-Tidigare har spårsändarna behövt avslutas till en strömkälla i bilen. Detta har tjuvarna varit medvetna om och letat efter.

-Men dagens spårsändare är mycket mindre så de är lätta att dölja, och de har längre uthållighet med större interna batterier. Så det är stor skillnad.

Det är viktigt att ha tydliga rutiner för larmhanteringen, säger Niclas Antonsson vid Larmtjänst. Annars kan det ta lång tid innan man upptäcker att cykeln är borta.

Rutiner vid larm

Niclas Antonsson betonar vikten av att ha rutiner så larm från spårsändaren snabbt når ägaren, något som ibland glöms bort.

-Har man inte bra rutiner kan det ta lång tid innan man upptäcker att ett fordon är stulet, säger han och understryker att tidsfaktorn är avgörande vid stölder, om det ska vara möjligt att kunna följa och ingripa.

-Man måste tänka på vart larmet går. Går den till jobbmailen eller till SMS nattetid, så blir det trubbigt. Det finns många som haft spårsändare men inte tänkt igenom hur de ska ta emot larmen, det har kunnat gå dagar och då har tjuven haft gott om tid att försvinna.

Så spårsändare kan ge en falsk trygghet?

-Ja, man köper en säkerhetsprodukt, man kanske inte tänker igenom hur man ska hantera den, säger han.

Spårsändare måste kunna starta snabbt från viloläget som det har för att spara batteri. Många spårsändare är aktiva i realtid och går igång snabbt och börjar sända ut sin position, men det finns andra som bara är aktiva med flera timmars mellanrum, upplyser Niclas Antonsson.

Som användare kan man ställa in hur ofta spårsändaren är aktiv, och kan ta emot meddelanden om att börja sända positioner. De bästa är spårsändare som har utnyttjar geofencing, alltså att den är passiv inom ett geografiskt område med koordinater från GPS. Flyttar den sig utanför området går den igång och larmar.

Tekniken fungerar

Överlag så tycks ändå själva tekniken med spårsändare fungera om den hanteras på rätt sätt. Niclas Antonsson ser inga direkta situationer där de inte skulle fungera. Samtidigt vill han varna för tjuvarnas medvetenhet om spårsändarna.

-Tjuvarna är absolut medvetna, de vet att de måste leta efter sådana skydd. Som fordonsägare får man verkligen vinnlägga sig om att spårsändaren är väl dold.

Tjuvarna har andra motmedel, det finns störsändare som kan slå spårsändarens kommunikation. Dessa sändare är dock ordentligt strömkrävande, så det krävs en ordentlig strömkälla för driften. 

Trots allt så ger spårsändarna en del effekt, menar Niclas Antonsson.

-Det kanske inte är dagligen, men då och då poppar det upp fall där fordon hittats.

Det är viktigt att ha tydliga rutiner för larmhanteringen, säger Niclas Antonsson vid Larmtjänst. Annars kan det ta lång tid innan man upptäcker att cykeln är borta.

Fakta olika trackers

  • BikeFinder är en tracker baserad på GPS-, GSM-och Bluetooth-teknik. Den monteras inne i styret med hjälp av specialverktyg, vilket ska göra den svår för tjuvar att ta bort.
  • BikeFinders app gör att cykelägaren kan följa cykelns position och rapportera stölder direkt i appen. Man ska även kunna få push-notiser om cykeln flyttas. Dessutom ingår en cykelförsäkring från Moderna. 

 

  • BikeTrax (Powunity) är en mycket liten GPS tracker som går att montera på elcykel. För elcyklar med mittmonterad motor sker monteringen inuti motorn, för andra elcyklar kan enheten monteras där där den är mest svår att upptäcka.
  • BikeTrax finns för olika mittmotorsystem från Yamaha, Shimano och Bosch, samt för övriga motorsystem.
  • BikeTrax GPS Tracker är efter montering ansluten till batteriet på elcykeln. När batteriet är bortkopplat ger BikeTrax egna batteri ström till GPS-spåraren. Enligt BikeTrax så ger extrabatteriet nya positioner under 14 timmars aktiv spårning (när cykeln är i rörelse) eller upp till tre veckor i standby.

 

  • Koppla Connect. Crescents mer exklusiva och och dyra elcyklar, bland annat Eloise och Ellie, finns tjänsten Koppla Connect som gör att cykel kan spåras via GPS och följas i mobilen. 
  • Funktionen geofence ger ett digitalt staket, och om cykeln lämnar det valda område går en notis till din mobil. 
  • I Koppla Connect ingår också rörelsenotiser. Det innebär att om någon rör din cykel får du en notis direkt.

 

  • Bosch har planer på spårning. Av information från Bosch framgår att det finns planer för ett tracker-system i deras motorsystem.
  • På Bosch eBike Systems hemsidan hittar vi uppgifter om att systemet i framtiden att kunna uppdateras med en ConnectModule, som möjliggör nya stöldskyddsfunktioner. Till exempel kan ska elcykeln kunna utlösa ett ljudlarm för att avskräcka tjuvar. Om den ändå skulle bli stulen så ska det gå att spåra den via eBikeFlow-appen i smartphone.

 

Två användare berättar:

Annika: BikeFinder hittar cykelns position snabbt

Annika Lingevik har en tracker från BikeFinder monterad inuti styret på sin elcykel. I stora drag har den fungerat som tänkt, men det har varit tillfällen när push-notiser inte kommit, trots att cykeln flyttats.

Annika valde BikeFinder efter att kollat av marknaden. Hennes slutsats inför köpet var att den var lätt att installera, har en bra app och det var möjligt att välja försäkring som täcker stöld av riktig dyra cyklar.

– Den syns inte på cykel, den sitter inne i styret. När den ska laddas tar jag bara bort en plopp på styret. Den är jätteenkel att ladda, man behöver inte plocka ut trackern, utan bara ansluter ett litet mobilt batteri.

Annika valde BikeFinder bland annat då den var lätt att installera och har en bra app. Foto: Sylvia Johansson

Montering var enkel, tycker hon. Den ska vara svår att demontera, då det krävs en specialmejsel. Hon nämner att BikeFinder dessutom gör om specialmejslarna ibland, så de inte ska passa på alla BikeFinder-enheter.

Att spårningsenheten inte laddar ur och stängs av är viktigt.

-Man får meddelande till appen när laddnivån når 40 procent. Dessutom sätts försäkringen i viloläge vid för låg laddning. Man kan ställa trackern lite olika, men i läge normal krävs det laddning var tredje vecka, är hennes erfarenhet.

Annikas elcykel har inte varit på villovägar efter stöld, men hon har testat spårningen ett antal gånger.

-Jag kollar regelbundet i appen att allt ser bra ut. Den brukar hitta cykelns position snabbt.

-Det går att hitta cykeln även när den står inlåst i en ordentlig cykelkällare. Men den går inte att hitta exakt tror jag. Just nu ser det ut att vara 60 meter till cykeln, fast den är nämre.

Hon noterar att BikeFinder använder sig av tre olika positioneringssystem GSM, GPS och Bluetooth. GPS har hög precision, men drar mycket batteri, och vilar därför normalt. Den aktiveras dock i läget ”Tracking”, vilket gör att man får högsta precision i spårningen.

BikeFindern ska kunna skicka en pushnotis när cykeln flyttas (av en tjuv). Vid några tillfällen när hon testat har den inte fungerat, men vid andra tillfällen har den aktiverats när cykeln var ute på färd.

Svår att aktivera

Den var också lite svår att aktivera direkt efter köpet.

-Det var problem i början med att hitta trackern. Då fick jag plocka bort den och ha den påslagen i flera dagar för att tillverkaren skulle köra uppdateringar och felsökning. Efter det har den fungerat.

Hon tycker dock att hon kan rekommendera BikeFinder.

-Tjuven kan inte se att cykeln är utrustad med trackern och den är svår att montera bort utan specialverktyg.

Hon konstaterar att en vanlig hemförsäkring inte täcker dyra cyklar. Med BikeFindern får man tracker och försäkring, och det utan självrisk. 

Tomas: BikeTrax har fungerat bra

Tomas Stanislawski valde trackern BikeTrax, bland annat då den går att montera dold inne i en mittmotor. Överlag verkar den fungera bra. Endast när cykel göms inne i en skåpbil försvinner spårsignalerna.

Tomas har två finare elcyklar. Den ena används för pendling till jobbet, en sträcka på tre mil. I den cykeln, som har en Bosch mittmotor, har det suttit en BikeTrax (tillverkare Powunity) spårenhet i två år. 

Den monterades av cykelbutiken där den köptes – kostnad ett par hundralappar för arbetet. Tomas bedömer monteringen som ganska enkel. Man måste öppna motorn och där ansluta den till en strömkabel. På sin andra elcykel monterade Tomas den själv.

Han nämner fler orsaker till valet av just BikeTrax.

-Den stor fördelen är att den byggs in osynligt i motorn. Den får strömförsörjning från motorns elsystem, men har också ett eget litet batteri, som räcker cirka ett dygn i aktivt läge och en vecka i viloläge.

Larmfunktion, om cykeln flyttas, fungerar som avsett.

-Jag får direkt notis i mobilen om de flyttas. Det tar cirka fem meter, sedan reagerar den.

Hans erfarenhet är att larmet verkar pålitligt, eftersom han ofta glömmer inaktivera trackern när ska iväg på cykel. Larmet går alltid som det ska.

Den uppdaterar spårningen nästan i realtid, visningen är bara tio meter efter, vilket Tomas Stanislawski tycker är riktigt bra.

Uppdaterar i realtid

Tomas har också kollat av spårning, där man alltså vid stöld ska kunna följa cykelns färd i appen. 

-Den uppdaterar nästan i realtid, visningen är bara tio meter efter. Det tycker jag är ganska bra.

En funktion i appen Tomas lyfter fram är möjligheten att skapa en pdf-fil med bilder och alla uppgifter om cykeln. Tanken är att pdf:en ska kunna skickas till polisen vid stöld.

Överlag är han riktigt nöjd med hur trackern och appen fungerat. Enda plumpen i protokollet är att spårsignalerna försvann när cykel lades in i en skåpbil med plåtväggar.

-Men jag misstänker att den begränsningen gäller samtliga spårare.

Tomas har alltså två års erfarenhet av BikeTrax. Än så länge har det inte varit skarpt läge, med cykeln på avvägar.

Björn Åslund

Björn Åslund

PUBLICERAD: 2022-07-17