Ett handfast knep för att behålla din cykel

Björn Åslund

Björn Åslund

5 feb 2021

Bästa skyddet mot cykelstölder är att låsa fast cykelns ram och hjul i ett fast föremål. Även märk-dna kan minska stöldrisken.

Cykelstölderna har ökat. Hos försäkringsbolaget Folksam anmäldes drygt 9 500 cykelstölder under 2012. 2015 hade det ökat till drygt 14 300 anmälningar.

– Framför allt är det i Stockholm och Västra Götalandsområdet som cykel-stölderna ökat, uppger Erik Arvidsson som är skadeförebyggare hos Folksam.

Någon statistik för stölder av elcyklar har inte Folksam, då elcyklarna har samma villkor som övriga cyklar. Så för att försäkringen ska gälla, räcker det med att elcykeln är utrustad med lås godkänt av Stöldskyddsföreningen.

Men Erik Arvidsson rekommenderar mer. Ur stöldanmälningarna kan Folksam se vad som verkligen ger skydd.

– Är cykeln fastlåst i ramen och i något fast fundament ökar chansen rejält att man får behålla cykeln. I vår statistik kan vi se att bara några få fastlåsta cyklar har stulits. 

Märk-DNA är en ganska ny metod, för att avskräcka tjuvar och underlätta identifiering av stöldgods. Cykeln får klick av märk-dna som har en unik kod, och en dekal som varnar tjuvar om märkningen. Koden och ägaren läggs sedan i en databas. Polisen har UV-lampor som hittar märkningen, det krävs dock analys på laboratorium vilket kan tid. Det är alltså viss skillnad mot det märksystem med unika koder som etsas in lacken, där vem som helst kan söka på koden, vilket vi berättade om i Allt om Elcyklar nr 2/2016.

– Vi har ingen statistik, men vad vi vet fungerar dna-databaserna, säger Erik Arvidsson.

Hans slutsats är att ju fler motåtgärder, desto mindre blir risken för cykelstöld. Så även om cykeln är ordentligt fastlåst, så är det ett plus med märk-dna.

Än så länge är märk-dna sällsynt på cyklar. Men polisen har kunnat se på andra märkta föremål, att det underlättar spårning av stulna och upphittade föremål.

– Märk-dna fungerar så att ägarna kan hittas. Det får vi också höra från försäkringsbolagen, säger Clas Stjernström, som är brottsförebyggande polis i Nacka, och som deltagit i projekt där märk-dna utvärderas.

I dag finns spårsändare, som ska underlätta positionering av stulna föremål. De verkar ännu sällsynta på cyklar, kanske beroende på priset som ändå rör sig om tusenlappar.

– De används mest på dyrare maskiner och bilar. Vi känner till att flertalet stulna fordon har hittats med hjälp av spårsändare, uppger Lotta Mauritzson vid SSF Stöldskyddsföreningen.

Men hon flaggar för potentiella problem med spårsändare. De har batterier, som kan glömmas bort. I synnerhet på vintern finns risk att de laddar ur.

Om cykeln blir stulen, vad kan öka ­sannolikheten att den kommer åter?

– Det allra bästa är att uppge ram-nummer vid stöldanmälan hos polisen, det är specifikt och underlättar sökarbetet. Vi gör alltid tre sökningar under tre månaders tid på upphittade cyklar, berättar Linn Westlin som är chef för hittegods i Eskilstuna/Strängnäs.

Polisen har även möjlighet att söka i databasen Smart Safety, och man ringer även försäkringsbolag som cykeln är märkt.

– Smart Safety fungerar, men inte alltid. Ibland har registrerade ägare sålt cykeln och inte ändrat registreringen, säger hon.

Minska risken för stöld

Godkänt lås:
Ett lås godkänt av Stöldskydds­föreningen.

Lås fast ramen:
Lås fast ramen mot ett fast föremål.

batteri:
Plocka bort ­batteriet.

märkning:
Dna-märkning och/eller stöldskydds­register.

Ur Allt om Elcyklar nr3 2016

Läs mer

Annons: