El lika bra träning som vanlig cykel

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Ett EU-projekt har följt 12 000 personer i sju europeiska städer, och studerat hur de rör sig. En slutsats är att elcyklister får samma dos fysisk aktivitet som vanliga cyklister. Främst beroende på att elcyklisterna cyklar nästan dubbelt så långt.

Elcykling ger ju ingen motion, är ju ett vanligt argument från de skeptiska, som hellre vill att vi svettas på helt muskeldrivna cyklar. Men det tycks finnas ganska liten grund för sådana påståenden, när man studerar hur elcyklarna används i verkligheten.

Sådana studier har gjorts inom EU-projektet ”PASTA” (Physical activity through sustainable transport approaches), som tittat brett på hur olika färdmedel påverkar hälsan.

Studien har följt 12 000 medborgare i Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien och Zürich, som under projektets fyra år fyllt i frågeformulär om sina resvanor.

Projektet finansieras av EU:s sjunde ram-
program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Konsultbolaget Trivector har ansvarat för den svenska delen av studien, som medfinansierats av Trafikverket.

– Örebro valdes ut då det var en lämplig stad med ambitiösa gång- och cykelplaner, och höga mål om hållbarhet, berättar Ulf Eriksson vid Trivector.

PASTA-studien klassade 43,7 procent av deltagarna som cyklister. Av dessa cyklade 85 procent 30 minuter eller mer per dag. En genomsnittligt cykeltur tog 27 minuter och var cirka fem kilometer. Projektet fann även att över 40 procent av resor med bil eller kollektivtrafiken var mindre än fem kilometer.

Elcyklisterna var fyra procent av deltagarna. PASTA-studien visar att elcyklisterna hade en lägre nivå på den fysiska aktiviteten än vanliga cyklister. Men det vägdes upp av att elcyklisternas resor i genomsnitt var nästan dubbelt så långa. Elcyklisterna avverkade 20,4 km om dagen, medan vanliga cyklister trampade 12,2 km per dag.

Detta avvisar oron över att elcyklingen inte skulle vara lika bra för hälsan som vanlig cykling, är en slutsats i rapporten.

Endast fyra procent av deltagarna var elcyklister, hur säkra är då slutsatserna om hälsovinster?

– Vi kan se det som en indikation på hälsoeffekterna. En studie räcker aldrig som bevis i forskarvärlden men det är i linje med vad vi förväntande oss, säger Ulf Eriksson.

En annan slutsats som dras i PASTA-studien är att elcykling hjälper äldre människor att vara aktiva, och de drar ännu mer nytta av fysisk aktivitet.

Kan då elcykling jämföras med annan motion och fysisk aktivitet?

– Intensiteten är i genomsnitt lägre än vanlig cykling. Vanlig cykling ger högre intensitet än promenad, så elcykling ligger någonstans emellan dessa. Men bland det bästa är att elcyklar kan göra cyklandet mer attraktivt och får igång personer som tidigare haft väldigt låg aktivitet, anser Ulf Eriksson.

Foto: Adobe

Ur Allt om Elcyklar nr1 2018

Läs mer