CO2-utsläpp. Vilken cykeltyp är bäst?

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Utsläpp från cyklar?
Jo, såna finns också. Både från elcyklar och vanliga cyklar. Skillnaden är liten, enligt den undersökning vi hittat.  Men laddar elcyklisten batteriet med svensk el, så har faktiskt elcyklisten lägre utsläpp.

Elcykel eller vanlig cykel? 

Vad ska man välja som sann miljövän, som vill minimera klimatskadliga koldioxidutsläpp? Frågan kan kännas lite överflödig, då cyklar anses ha i princip noll utsläpp. Ofta hör man att vanlig cykel är bäst för miljön. Men så enkelt är det inte om man gör en livscykelanalys. 

Cyklar har en klimatbelastning, men den är naturligtvis oerhört mycket lägre i jämförelse med fossildrivna bilar.

Det finns endast en studir kring utsläpp, både från vanliga cyklar och elcyklar. Det är en sammanställning gjord av European Cycling Federation (ECF) från 2011. Vi har sökt fler källor men utan framgång.

ECF har räknat ur ett livscykelperspektiv, som inkluderar tillverkning, service och även maten/energin som krävs vid cyklingen. 

ECF:s uträkning är i viss mån teoretisk, eftersom den bygger på vissa antaganden. Slutsatsen är att skillnaden mellan elcykel och vanlig cykel är ytterst liten, åtminstone på Europa-nivån. ECF sätter utsläppsfaktorn för vanlig cykel till 21 gram CO2 per kilometer och 22 gram CO2 för elcykel. 

Hur har man då räknat? ECF:s antar att den vanliga cykeln väger 19,9 kilo, körs 240 mil om året och håller i åtta år. Att tillverka (stål, gummi och aluminium) och underhålla den alstrar cirka 5 gr CO2 per kilometer. Tillverkning och underhåll av elcykeln alstrar cirka 7 gr CO2 per kilometer, enligt ECF.

Men trampcykeln ger mer utsläpp vid driften, och de kommer från maten som cyklisten stoppar i sig och de utsläpp som matproduktionen alstrar. ECF räknar med att en cyklist på 70 kilo behöver 11 kilokalorier per kilometer. 

Här kan utsläppen skilja enormt, beroende på vad cyklisten äter, om det är mycket nötkött eller växtbaserad mat. Med genomsnittlig kost inom EU blir det utsläpp från maten på cirka 16 gr CO2 per kilometer, enligt ECF.

Elcyklisten får hjälp från motorn och äter mindre. ECF antar att elcyklistens matutsläpp blir 6 gr CO2 per kilometer.
Å andra sidan behövs det el. Tillverkningen av elen alstrar enligt ECF 9 gr CO2 per kilometer. 

Dessa utsläppsiffror från elproduktionen är ett europeiskt genomsnitt, siffror som har några år på nacken. 

Tar vi istället el med den svenska produktionsmixen blir de helt andra siffror, då vi nästan saknar fossil el. Enligt aktuell statistik är växthusgasutsläppen cirka 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Att ladda ett batteri på 500 Wh innebär 6,5 gram CO2 om det sker i Sverige, och på den energin kan elcyklen ofta köras kring 10 mil. Med andra ord, utsläppen från elen är per kilometer cirka 0,065 gram CO2. Då sjunker elcyklistens totalt utsläpp rejält, ned till cirka 13 gram CO2 per km. 

I Sverige ger alltså elcykeln minst utsläpp.

ECF:s utsläppssiffror 21 gram CO2 för cykel och 22 gram CO2 för elcykeln är alltså gjorda under generella förutsättningar inom Europa. De verkliga utsläppen kan bli rätt annorlunda, om man ändrar på förutsättningarna, om exempelvis trampcyklisten äter riktigt mycket nötkött med höga utsläpp, eller om cyklisten laddar batteriet med svensk el. 

Sannolikt ger ändå siffrorna från ECF en viss vägledning. Och helt klart är utsläppen små från både elcyklar och vanliga cyklar.


Fotnot: ECF:s rapport heter ”Cycle more often 2 Cool down the planet!  Quantifying CO2 savings of cycling.”


Källa utsläpp el:
https://energiradgivningen.se/klimat/
miljopaverkan-fran-el

Utsläpp CO2/km

Vanlig cykel (CO2 per kilometer).

Tillverkning/underhåll: 5 gr.

Energi/mat: 16 gr.

Energi/el: 0 gr.

Total utsläpp per km: 21 gr CO2.

Elcykel (CO2 per kilometer).

Tillverkning/underhåll: 7 gr.

Energi/mat: 6 gr.

Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr).

Total utsläpp per km: 22 gr CO2. 

(med svensk el cirka 13 gr).

Ur Allt om Elcyklar nr 1 2019

Läs mer