Batterier lockar tjuvarna

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Antalet cykelstölder är mer eller mindre oförändrat mellan 2016 och 2017,  visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Däremot så ökade stölderna av cykeldelar markant. Det tycks vara batteristölder från elcyklar som står för ökningen.

Sett till  hela landet var det en ökning med 32 procent 2017 jämfört med 2016 av polisanmälda stölder av cykeldelar. Elcyklisterna tycks hårt drabbade:

– Enligt uppgifter från polisen som vi tagit del av så är det främst batterier till elcyklar som stjäls. Det är därför viktigt att se till att batteri-et är låst för kortare stunder men att annars ta det med sig, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Mest utsatta för stölder av cykeldelar är storstäderna, visas statistiken från Brå. Malmö kommun hade en ökning med 48 procent (från 79 till 177 anmälda stölder) jämfört med 2016, Göteborg en ökning med 33 procent (från 145
till 192) och Stockholm en ökning med 20 procent (från 250 till 299).

Även universitetsstäder där antalet cyklar är extra stort var hårt utsatta. Bara i Uppsala kommun var ökningen av cykeldelsstölder 130 procent (från 53 till 122) under 2017 jämfört med 2016.

Johan Sundqvist är verksam-hets-utvecklare vid Polisens utvecklingscentrum Syd. Han har granskat stölderna av cykeldelar genom en slagning i polisens anmälnings-system.

– För tiden 1 mars–16 april var det 150 träffar totalt av cykeldels-stölder. Jag tittade på de 40 första och kunde se att övervägande delen var stölder av batterier.

Han beklagar att han inte kunnat gå igenom samtliga 150 träffar. Han hänvisar till polisens ålderdomliga IT-system som gör det svårt att ta fram önskad statistik.

– Men man får väl anta att alla 150 träffarna har lika stor andel stölder av batterier, kommenterar Johan Sundqvist.

Vilka som stjäl och var batterierna tar vägen har polisen ingen uppfattning om i dagsläget.

SSF:s tips för att minska stöldriskerna

⇒ Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett ordentligt certifierat lås.

⇒ Lås fast cykeln i ett fast objekt, helst i både
ram och båda hjulen.

⇒ Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.

⇒ I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den
inte blir stulen, dessutom blir cykeln 
mindre attraktiv att stjäla.

⇒ Lämna cykeln på upplysta platser med insyn
så ökar chansen att någon kan se ett stöldförsök och skrämma iväg tjuven.

⇒ Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du ange numret till polisen och de får lättare att identifiera just din cykel.

⇒ DNA-märk din cykel och dina cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

Källa: SSF Stöldskyddsföreningen

Ur Allt om Elcyklar nr2 2018

Läs mer