Elcykeln logo Meny

Batterier lockar tjuvarna

Batterier

Antalet cykelstölder är mer eller mindre oförändrat mellan 2016 och 2017,  visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Däremot så ökade stölderna av cykeldelar markant. Det tycks vara batteristölder från elcyklar som står för ökningen.

Sett till  hela landet var det en ökning med 32 procent 2017 jämfört med 2016 av polisanmälda stölder av cykeldelar. Elcyklisterna tycks hårt drabbade:

– Enligt uppgifter från polisen som vi tagit del av så är det främst batterier till elcyklar som…

Björn Åslund

Björn Åslund

PUBLICERAD: 2021-02-07

Relaterade artiklar