Batterier: Hälften kvar efter 50 år?

Björn Åslund

Björn Åslund

7 feb 2021

Usla elcykelbatterier har vi stött på en del. Körsträckorna är korta, de åldras och tappar kapacitet alltför snabbt, och i en del fall dör de oväntat. Men så finns det batterier, som överträffar förväntningarna…

Det är skillnad på batterier och batterier. För det finns batterier, som snarare är raka motsatsen till de skräpbatteriet vi nämnde inledningsvis. Det är batterier som ger riktigt långa körsträckor, inte verkar åldras mycket, och som fungerar klockrent.

Den uppenbara skillnaden mellan det mediokra cykelbatteriet och kvalitetsbatteriet är prislappen. Kvalitet kostar, säkert dubbelt upp mot ett enkelt batteri, men det verkar som att utbytet är långt mer än det dubbla. Åtminstone är undertecknad redaktörs erfarenheter sådana. Så här ligger det till:

Jag har haft en elcykel med Shimano Steps 418 Wh batteri, som rullat i snart fyra år. Den har gått drygt 800 mil och var nyligen på service. Jag bad cykelreparatören ta fram en diagnos på Steps-batteriet, det görs genom programvara E-tube Project.

Snart kunde jag bläddra i några A4-sidor som berättade hur batteriet mådde, och en del annat. 

Mina ögon fastnade på några detaljer. Där stod att 96 procent av batteriets ursprungskapacitet är kvar. Där fanns uppgifter om att batteriet gått igenom 55 hela laddcykler. Fyra år och 800 mil och fortfarande 96 procent. Inte illa att batteriet åldrats så lite, är min uppfattning.

De här siffror gör att det går att dra en hel del slutsatser.

Utifrån att jag cyklat 800 mil och genomgått 55 laddcykler drar jag slutsatsen att ett fullt batteri givit 145 kilometer körsträcka (cykeln är en hybrid med utanpåliggande växlar). Inte illa. Det bör nämnas att jag till 99 procent kör med lägsta effektnivån ”Eco”, vilket ändå ger ett rätt bra krafttillskott. Och att jag ibland pressat upp cykeln i hastigheter där motorsystemet stannar, det bidrar till långa körsträckor.

Faktiskt är dessa 145 km betydligt längre än vad Steps-systemet anger om körsträckor. När man startar Steps med fyllt batteri och väljer Eco, så visar displayen cirka 90 km möjlig körsträcka. Men istället för att siffran krymper i takt med antalet trampade kilometer, så växer siffran successivt när cykeldatorn räknar ut den faktiska energiåtgången och tar hänsyn till batteriets laddning. Märkligt, men så har det varit för undertecknad.

Tappat 4 procent

På fyra år har det tappat fyra procent av sin ursprungliga kapacitet. 96 procent återstår. Det ser ut som att jag har många år kvar med detta batteri. 

Att göra en prognos på hur många år batteriet håller är inte helt lätt. Med ett årligt tapp på en procent, om cykeln rullar ungefär lika mycket som hittills, så ger en enkel överslagsberäkning att tar 50 år tills batteriet är ner på halva sin laddkapacitet. Men verkligheten är mer komplicerad. Enligt batteriexpert så åldras det inte linjärt, utan försämringen accelererar med tiden. Ju mer batteriet tappar i kapacitet, desto oftare måste det laddas, vilket också ökar slitaget.

Bild: 2020-03/batteri-steps.jpg

Ska vi gissa att det tar 20-25 år innan att batteriet är nere på sin halva laddkapacitet. Då bör man komma cirka 70 km med fullt batteri, fortfarande en acceptabel körsträcka för en elcykel.

Det kan nämnas att Shimano lovar 1000 laddcykler från batteriet. Med 55 laddcykler på fyra år lär det ta en herrans massa år innan man laddat tusen gånger. Kanske man får vara nöjd med 25-30 år och ha halva kapacitet kvar, det kan nog sägas vara acceptabelt. Med råge.

Nu blev det Shimanos batteri som blev granskat, men vi tror att liknande batterikvalitet går att hitta på alla de mer påkostade mittmotorsystemen.

Ni läsare får gärna höra av er med egna erfarenheter.

Maila till: bjorn@alltomelcyklar.nu

Fotnot: Cykeln är nu såld. En ny är beställd.

FÖRDJUPNING… 

—- Länk till våra cykeltester 2020 —-

—Köpguiden 2020: Hitta rätt cykeltyp—

Läs mer