Uppkopplade fordon ska minska risker för cyklister

Björn Åslund

Björn Åslund

27 okt 2023

Coalition for Cyclist Safety samlar en rad tillverkare inom fordon, cykel och teknik. De ska utveckla uppkopplade lösningar som ska minimera riskerna för cyklister.

Varje år skadas i Sverige cirka 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och varje år omkommer 20–30 cyklister. De flesta cyklister som omkommer gör det i kollision med bilar. Den vanligaste olyckstypen som leder till att cyklister avlider är påkörningar i korsningar samt vid övergångsställen och cykelpassager.

Coalition for Cyclist Safety, som är ett nybildat samarbete, avser alltså hitta lösningar som ska minska cyklisternas utsatthet i trafikmiljöer med bilar.

Man fokuserar på att förbättra cykelsäkerheten med hjälp av vehicle-to-everything-teknik (V2X). Medlemmarna är överens om att V2X-tekniken gynnar säkerheten och kan i längden också minska trafikproblem. Samarbetet strävar efter att leverera lösningar för att göra cykling säkrare och uppmanar fler aktörer att ansluta.

Bland de grundande medlemmarna i organisationen återfinns: Audi, Cariad, Accell, AT-Zweirad, BMC, Bosch eBike Systems, Koninklijke Gazelle, Shimano, Trek Bicycle Corp., Autotalks, Commsignia, Qualcomm, Spoke Safety, Deutsche Telekom, och TELUS.

Digital synlighet

– V2X är ytterligare ett viktigt bidrag till säkrare cykling eftersom det kan göra cyklister digitalt synliga för andra trafikanter. Det här är dock inget ett enskilt företag kan uppnå på egen hand det kräver samarbete mellan flera olika aktörer som arbetar med frågan så att ingen trafikant i framtiden går miste om de fördelar som V2X kan ge. Vi är glada över att vara en av grundarna och att samarbeta kring detta viktiga initiativ, säger Claus Fleischer i ett pressutskick från Bosch. Han är vd för Bosch eBike Systems-divisionen inom Robert Bosch GmbH.

Coalition for Cyclist Safety strävar efter att inkludera cyklar i det framtida V2X-kommunikationsekosystemet, vilket möjliggör för V2X-utrustade fordon, cyklar och andra trafikanter att upptäcka varandra och därmed minska antalet olyckor och skador.

Det har även instiftats en rådgivande kommitté med cykelföreningar och andra säkerhet- och transportexperter bestående av ITS America, League of American Bicyclists, People for Bikes och The Governors Highway Safety Association.

Läs mer