Tyskarna tror på elcyklarna

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Publicerad 3-09-2018/ En färsk undersökning visar att 77 procent av tyskarna tror elcyklar hör till framtiden. Många tycker elcyklar är ett bra pendlarfordon. Detta berättas på den tyska sajten https://ebike-news.de.

Den tyska marknaden skiljer en del från svenska. Intresset för elcyklar kom igång tidigare där, och andelen elcyklar av den totala cykelförsäljningen är betydligt högre, cirka 20 procent. Därför kan det också vara intressant att se hur inställningen och uppfattning om elcyklar bland allmänheten påverkas på en mer mogen marknad än den svenska.

Undersökningen gjordes av undersökningsföretaget Bitkom Research, som ställde en rad frågor och påståenden om elcykeln. Svaren kom från ett underlag av 1219 personer.

Särskilt för arbetspendling var elcyklarna uppskattade av de tyska respondenterna. Undersökningsresultatet visade att mer än tre fjärdedelar trodde att elcyklar är, eller borde vara, ett alternativ för arbetsresor.

Men undersökningen visade ändå viss tvekan mot eldriven mobilitet på två hjul, skriver Ebike-News.de. 47 procent av de svarande hade ingen egen erfarenhet av elcykel. Av de 47 procent svarade alla det kunde tänka sig testa eller köpa en elcykar i framtiden. Men samtidigt visade undersökningen att 20 procent av respondenterna hade inget som helst intresse i elcyklar.

Ökar fysisk aktivitet

83 procent svarade jakande på påstående att elcyklar är en bra hjälp för ökad fysisk aktivitet för otränade personer. 

71 procent av deltagarna höll med om påståendet att ”särskilt i städer, borde bilister byta till elcyklar.” 

Men allt vara inte positivt om elcyklarna i undersökningen. 52 procent av tyskarna menar att elcyklarna är farliga, eftersom de ibland färdas fortare än konventionella cyklar.

Läs mer