Supercykelvägar lockar till cykling

admin

admin

1 feb 2021

Fler och fler cyklister väljer supercykelvägarna i Köpenhamnsregionen. De började projekteras 2009 och anses ha bidragit till ökad pendling med cykel. 2009 stod cykelpendlarna i huvudstadsregionen för 29 procent av alla pendlarresor. År 2018 hade antalet ökat till 34 procent.

Det är sajten tv2lorry.dk som rapporterar om utbyggnaden och användningen av supercykelvägarna i Köpenhamn och de kringliggande kommunerna. På danska kallas dessa vägar för övrigt supercykelstier.

Sedan Albertslund-rutten invigdes 2012 som den första i landet, har nätverket av supercykelleder ökat år för år. Flera rutter är redan under uppbyggnad medan andra är planerade. För 2019 redovisas att nätet är 167 km långt. Målet för huvudstadskommunerna är att år 2045 ska det finnas 750 kilometer supercykelvägar fördelade över 45 sträckor.

På de åtta supercykelvägarna har hittills (2018) antalet cyklister ökat med 23 procent i jämförelse med de år då supercykelvägarna anlades (enligt rapport 2010, 2012 och 2014), och i genomsnitt reser cyklisterna 11 kilometer per åktur, visar rapporten.

Samtidigt lyckades de locka tidigare bilister att välja bort bilen och istället välja cykel. Enligt rapporten körde 14 procent av de nya cykelpendlarna på supercykelvägarna tidigare med bil.

Rapporten visar att det cyklas cirka 400.000 km varje dag på dessa cykelvägar.

Snabbare med elcykel

I rapporten syns också att de som elcyklar har lite högre medelhastigheter. På exempelvis Allerödsrutten (11 km) är restiden med vanlig cykel 33 min i genomsnitt, medan elcyklisterna tar den på 26 minuter. En vanlig cyklist bränner 209 kcal på denna sträcka, medan elcyklisten bara gör av med 124 kcal.

Foto: supercykelstier.dk

Källor:

Tv2lorry.dk

https://www.tv2lorry.dk/region-hovedstaden/succesfulde-supercykelstier-faar-flere-ud-paa-cyklen-og-faerre-i-bilen

Supercykelstier.dk – rapporten

https://supercykelstier.dk/wp-content/uploads/2019/10/Supercykelsti-cykelregnskab-2019-opslag.pdf

(Omslagsbild: supercykelstier.dk)

11-11-2019

Läs mer