Studie: Elcykling ökar syreupptagning

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Publicerad 6-09-2018/ Elcyklar ger ingen motion heter det ibland. Men en studie i Schweiz visar att elcyklar kan ge samma positiva hälsoeffekter som vanliga cyklar, åtminstone vad gäller ökad syreupptagning.

Studien som publicerades i maj (nr 3/2018) i tidskriften Clinical Journal of Sport Medicine visade att elcyklar har potential att förbättra hjärt- och kärlhälsan mer än konventionella cyklar. 

Studien gick ut på att se om pendling med elcykel under en period av fyra veckor, kan öka kardorespiratorisk kondition, genom att mäta syreupptagningsförmågan. Detta skulle då jämföras med effekten av konventionell cykling. Studiedeltagarna var överviktiga och 32 personer med en medianålder av 37 år deltog.

Deltagarna i de båda grupperna fick instruktioner att använda cykeln (elcykel eller konventionell cykel) för aktiv pendling till arbetet i Basel-området. De måste cykla minst tre dagar i veckan under de fyra veckor som studien pågick.

Det visade sig att syreupptagningen faktiskt ökade mest bland dem som tog elcykel. Den maximala syreupptagningsförmågan ökade med i genomsnitt 3,6 ml/kg/minut i gruppen elcyklister. Bland de vanliga cyklisterna ökade den med 2,2 ml/kg/minut. Studien fann en justerad skillnad mellan de två grupperna på 1,4 ml/kg/minut.

Elcyklar kan ha potential att förbättra kardiorespiratorisk kondition liknande konventionella cyklar trots den tillgängliga kraftassistansen, eftersom de möjliggör högre hastigheter och ger mer assistans vid höjdskillnader, är slutsatser som dras enligt i sammanfattningen i Clinical Journal of Sport Medicine.

Läs mer

Annons: