Stora lastcyklar sist i leveranskedjan

admin

admin

31 jan 2021

Transportföretaget Bring kommer börja leverera lätta hemleveranser med stora lastcyklar i cityområdena i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö. Först ut är i Stockholm där man börjar i sommar.

Brings har hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi för våra byggnader och fordon. Därför kommer Bring använda sig av lastcyklarcyklar och elbilar för att leverera den sista delen i leveranskedjan. Det rör sig då om lätta hemleveranser i cityområdena Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö. Stockholm startar redan i sommar, övriga städer implementeras under året. 

Källa: pressmeddelande från Bring:

https://via.tt.se/pressmeddelande/the-last-mile-av-brings-latta-hemleveranser-blir-helt-grona?publisherId=110414&releaseId=2858339

Läs mer