Skatteverket gör förmånscyklar dyrare

Björn Åslund

Björn Åslund

22 jan 2024

Skatteverket har gjort en ny lagtolkning som innebär att förmånscyklar blir mindre lönsamma för anställda. Nu begär Stockholm att frågan prövas juridiskt. Även cykelorganisationerna har reagerat, inför denna förändring.

OBS. Texten har uppdaterats, då även cykelorganisationerna har reagerat. Se slutet av texten.

I slutet av augusti 2023 berättade Stockholm om planerna på att erbjuda förmånscyklar till stadens 45 000 anställda. En upphandling sattes igång för att hitta en leverantör av förmånscyklar med bruttolöneavdrag, där tillsvidareanställda skulle få möjlighet att växla en del av sin obeskattade lön mot en hyrcykel.

– Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det enkelt att pendla utan utsläpp. Förmånscyklar är ett sätt att sänka tröskeln till cykelbanan och få fler att ställa bilen några dagar i veckan, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, i ett pressmeddelande från Miljöpartiet i Stockholm.

Inte längre momsbefriade

Nu har Stockholms stad tvingats bromsa processen. Efter en dom i EU-domstolen har Skatteverket gjort en ny lagtolkning som innebär att förmånscyklar inte längre ska vara momsbefriade. Det betyder att kostnaden för anställda blir 25 procent högre.

Lars Strömgren. Fotograf: Alexander Donka

– Finessen med att låta anställda hyra en cykel skattefritt är att det blir mycket billigare än att hyra en cykel på den vanliga marknaden. Skatteverkets nya lagtolkning innebär att det argumentet försvagas, säger Lars Strömgren.

Stockholm bedömer att det finns skäl att ifrågasätta Skatteverkets ställningstagande. Därför kommer staden att begära ett så kallat förhandsbesked av Skatterättsnämnden för att klargöra rättsläget.

– Förhoppningen är att Skatteverket har begått en blunder. Sverige har för första gången på tjugo år en regering som ökar utsläppen. Vi behöver verkligen slå vakt om de verktyg som vi har tillgång till lokalt för att minska utsläppen, säger Lars Strömgren.

Vissa fördelar består

Om Skatteverkets bedömning skulle stå sig juridiskt ser trafikborgarrådet ändå att vissa fördelar med förmånscyklar består.

– Även om besparingen skulle minska är det ändå ett attraktivt erbjudande att få tillgång till en riktigt bra elcykel utan att behöva betala flera tusen kronor på ett bräde. Med det sagt vill vi förstås att dealen ska bli så bra som möjligt för våra anställda, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Även cykelorganisationerna har reagerat på detta, och skriver i Dagens Samhälle (länken nedan):

Flera arbetsgivare, såsom stora kommuner, har pausat erbjudanden om förmånscyklar till anställda för att reda ut vad Skatteverket avser, skriver debattörer från tre cykelorganisationer.

Läs mer:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/nya-regler-for-formanscyklar-samre-for-offentlig-sektor/

Läs mer

Annons: