Skatteregler ska gynna cykelpendling

Björn Åslund

Björn Åslund

1 feb 2021

Klimatet ska genomsyra alla politikområden, meddelade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) på tisdagen när hon presenterade den klimathandlingsplanen. De som hade hoppats på en satsning på klimatsmarta elcyklar lär bli besviken.

På förmiddagen presenterade miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. 

Transporterna står ju för en stor del av klimatutsläppen i Sverige, och har därför en egen rubrik i den långa listan med 132 åtgärder. Åtgärderna riktar sig mot flyget, sjöfarten och vägtrafiken. Bland åtgärderna hittar vi satsningar på att rusta och bygga järnvägar och införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken.

Lätta tvåhjuliga fordon får inget större utrymme i handlingsplanen. Det enda konkreta som regeringen visar är att skatteregler ska utformas så att de underlättar för cykelpendling. Vad det konkret innebär framkommer inte i dagsläget. Elcyklarna nämns över huvudtaget inte i sammanhanget. Regeringen har sannolikt bedömt att dessa klarar sig bra på egen hand utan stöd.

17-12-2019

Läs mer