Så satsar Helsingborg för att gynna cykling

Björn Åslund

Björn Åslund

1 sep 2023

Helsingborgs kommun arbetar så ambitiöst med cykling att de når högst av alla landets kommuner i Kommunvelometern. En av många lyckade satsningar är ”300 testcyklister” som just nu utvärderas av Lunds universitet. 

– Att universitetet är med har gjort det lättare att locka deltagare. Många har varit stolta och känt att de bidrar till något viktigt, säger Emma Kangas, projektledare på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

(Denna text är hämtat ur Cykelfrämjandets Kommunvelometer)

Helsingborg tar hem både totalsegern i Kommunvelometern (nyheten publicerades 31 augusti) och seger i klassen stora kommuner för andra året i rad. Helsingborg kniper segern på grund av envist och medvetet arbete inom många av de olika mätkategorierna.

Det här märks inte minst på de stora satsningar på infrastrukturen som genomförts. Bland annat har flera cykelbanor breddats så att alla ska få plats: allt från snabbcyklare och de som är mer ovana till lådcyklister som behöver stor svängradie. Det pågår också en regional satsning ihop med bland annat Lunds kommun kring hållbara företagsresor. Kommunen har även fräschat upp många av cykelparkeringarna. 

– Vi håller på att byta ut alla parkeringar till bågar så att man kan låsa fast ramen, det är viktigt för många. 

Bilister testar cykling

Ett av de mer ambitiösa projekten – och ett av de mest lyckade – heter ”300 testcyklister”. Efter att ha fått över 700 ansökningar valdes det ut 300 invånare som vanligtvis kör bil, men som under sex veckor förband sig att cykla i stället. Och trots att det inte delades ut lånecyklar eller gavs någon annan typ av belöning är resultaten anmärkningsvärda. 

– 87 procent verkade tycka att det var så himla härligt att cykla att de tänker fortsätta med det. 

Det var mycket skönare än vad de hade kunnat ana. För att få ut så mycket nytta som möjligt av projektet även efter att själva testcyklandet är avslutat, samarbetar Helsingborg med Lunds universitet som ska utvärdera projektet. 

– Tillsammans med dem ska vi försöka ta reda på vad är det som gör att man ändrar vanor och börjar cykla i stället? Finns det skillnader mellan olika grupper och områden? För oss har det varit väldigt bra att ha med dem, det ger tyngd och har hjälpt till att locka fler deltagare. 

På en del gator i centrala Helsingborg är det bäst att leda cykeln. Foto: Helsingborgs kommun.

Utmaning att upptäcka cyklingen

För Helsingborgs största utmaning handlar om just det här: att få fler att faktiskt upptäcka hur bra det går att cykla.

 – Vi har lägre andel som cyklar än många andra i Skåne och vi klurar mycket på vad det här beror på. Trots att vi har bra infrastruktur och gör mycket för att underlätta, ser vi inte att cyklingen ökar. Hur man ska göra för att få fler att välja cykeln är inte helt klart. Men frågan är hela tiden aktuell och kommer definitivt att finnas med i den nya trafikplan som ska börja gälla från 2025 när den gamla cykelplanen löper ut i år. 

Arbeta med barn och unga

Om Emma Kangas fick bestämma skulle kommunen gärna arbeta mer med hur barn och unga tar sig till skolan. 

– Som på så många andra ställen har vi många föräldrar som säger att de måste köra sitt barn i bil för att det är så otryggt: men de bidrar till otrygghet genom att köra. Ibland låter det lite som undanflykter och det här tror jag vi behöver undersöka vad det handlar om.

Fotnot: Bilderna som används på sidan är från Helsingborgs kommun. Bilden på sidans topp visar cykelparaden 2023.

Läs mer