Risk för rambrott. Kolla din Babboe

Björn Åslund

Björn Åslund

29 feb 2024

TEXTEN HAR UPPDATERATS

Vi har tidigare berätta om att nederländska myndigheter stoppat försäljning av Babboe lastcyklar. Myndigheter i Nederländerna har fått flertalet rapporter om rambrott. Säljstoppet gäller även i Sverige. Nu finns en webbsida där du kan kontrollera din Babboe. Den svenska importören av Babboe har gått ut med vilka modeller som återkallats.

Babboe har fastställt att det finns säkerhetsrisker med vissa lastcykelmodeller. På den aktuella  webbsidan kan man kontrollera om säkerhetsvarning gäller för din Babboe lastcykel.

Man behöver ramnumret på cykel för att kontrollera om lastcykeln uppfyller säkerhetskraven.

Länk till sidan för kontroll. Språk är nederländska:

https://controleerjeframe.nl/

Under torsdagen har följande text publicerats på www.lastcykel.se som drivs av den svenska importören av Babboe:

”Vi har just blivit informerade om att de nederländska myndigheterna officiellt har meddelat att en återkallelse måste göras på den nederländska marknaden av följande Babboe-modeller:

Babboe E-City (2-hjulig, motor i bakhjulet, batteri under pakethållaren)

Babboe City (2-hjulig, icke-elektrisk)

Babboe E-Mini (2-hjulig, motor i bakhjulet, batteri under pakethållaren)

Babboe Mini (2-hjulig, icke-elektrisk)

Inga andra Babboe-modeller nämns som en del av återkallelsen.

De fyra ovan nämnda modellerna har även sålts i Sverige och utgör en mindre del av försäljningen i Sverige. Tillkännagivandet gäller endast den holländska marknaden och vi har inte informerats av de svenska myndigheterna om någon återkallelse eller ”upprop” i Sverige.

Babboe för en pågående dialog med myndigheterna. Om en återkallelse blir aktuell i Sverige kommer vi givetvis att följa myndigheternas instruktioner. I så fall kommer vi att kontakta ägare av de aktuella modellerna direkt, där det är möjligt. Vi kommer också att kommunicera via våra hemsidor och media.

Det nämns att försäljningsstoppet av de andra Babboe-modellerna fortfarande gäller i Nederländerna. Tills vi har full överblick, och så länge de nederländska myndigheterna inte har återupptagit försäljningen av de andra modellerna, och eftersom vi inte vill kompromissa med säkerheten på något sätt, rekommenderar vi ändå att alla Babboe-ägare inte använder sina cyklar för tillfället. Dock vi vill även poängtera att vi inte haft säkerhetsrelaterade problem med de övriga modellerna under de år Babboe har sålts i Sverige.”

Läs mer