Reservdelar: Shimano har leveransproblem

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Under 2021 lär vi få leva med brist på vissa reservdelar till cyklar. Produktionen hos bland andra Shimano räcker inte till för den höga efterfrågan på komponenter, både till nytillverkning av cyklar och till delar för att kunna reparera.

Vi har haft kontakt med en rad cykelbutiker runt om i landet. Och bilden är entydig. Det går att beställa reservdelar till cyklar från tillverkarna, men leveranstiden är i många fall riktigt lång.

Här har vi valt att granska Shimano, som är de klart dominerande leverantören av cykelkomponenter. Det finns knappt en cykel utan delar från Shimano, oavsett cykelmärke. Mängder av cyklar har Shimanos växelsystem och skivbromsar, som är kritiska delar på cykeln.

Framför allt är det delar som butikerna och verkstäder behöver få snabbt levererade, som pekas ut som problemet.

Svårigheten att leverera är dock inte begränsad till Shimano, utan finns hos det stora flertalet tillverkare av cykeldelar. Förklaringen hittar vi i den snabbt ökande försäljning av cyklar och elcyklar, där pandemin varit en tydlig drivkraft (länk till tidigare artikel på Alltomelcyklar.nu).

https://www.alltomelcyklar.nu/nyhet/2021-Risk-f%C3%B6r-brist-p%C3%A5-elcyklar

Många komponenter hos Shimano finns dock för omedelbar leverans, enligt de cykelhandlare vi kontaktat. Medan andra inte finns i dagsläget, vilket kan innebära leveranstider på veckor och i en del fall månader.

Har cykelägaren otur kan alltså cykeln bli stående i månader på verkstad i väntan på nya delar. I vissa fall går det dock att ersätta den skadade komponenten med en annan produkt. Cykelverkstäder som haft resurser och framförhållning att bunkra upp med de vanligaste delarna ligger bättre till för att ända klara reparationen.

Känsligt

Vi avstår att citera enskilda butiksrepresentanter med namn, då de tycker ämnet är känsligt. Man vill inte stöta sig med den stora leverantören Shimano.

-Flödena på reservdelar står inte still, men vi måste ha annan framförhållning genom att planera inköpen i god tid. Vi har sett till att de vanligaste delarna hemma, men mer udda detaljer kan det bli väntetid på, säger en handlare i en större stad.

Många handlare har reservdelar på lager, men tar de slut kan det bli väntan.

– Många delar hos Shimano är rödmarkerade, vilket innebär att de inte finns för direkt leverans. Det kan vara väntetider på veckor upp till månader, säger en annan handlare.

-Generellt  så har man behövt vara betydligt smartare än vanligt inför nästa år vad gäller inköp och ”bunkring” av cyklar och reservdelar. Annars så står man utan, säger en butiksanställd i Stockholm.

Denne person har gjort iakttagelser, som pekar mot att cykeltillverkningen prioriteras, framför att erbjuda reservdelar.

Hopplöst

– Om du tar Shimano som exempel så är det hopplöst att få tag i reservdelar snabbt, med det fortsatt kommer ut delar till fabrikerna som tillverkar cyklarna. Sedan är det en mer komplex situation, men väldigt förenklat så finns det nog några som helt enkelt bestämt att prioriteringsordningen ska vara nytillverkade delar till cykeltillverkarna.

Shimano Nordic avstår från att svara på frågor, utan vi hänvisas till Shimanos europeiska bolag. Vi får svar via mail från Ben Hillsdon, som är PR-ansvarig för Shimano Europa. Svaret är kortat och översatt från engelska.

Går det kvantifiera hur mycket efterfråga har ökat på olika typer av cykelkomponenter?

En ny cykelindustriprognos visar att européerna förväntas köpa ytterligare 10 miljoner cyklar per år till 2030, vilket är 47 procent mer än det årliga antalet 2019. Det blir 30 miljoner cyklar per år vilket är mer än dubbelt så många som antalet personbilar som registreras per år i EU. Ledande är elcykelmarknaden som redan har en tillväxt på 23 procent jämfört med 2019. 

Detta leder till långa led-tider mellan beställning och leverans. Hur långa led-tider ungefär? Vilken typ av komponenter från Shimano har längst led-tider?

– Då efterfrågan är högre än vanligt på marknadens båda delar arbetar vi hårt för att möta efterfrågan på leverantörskedjan och vi arbetar tillsammans med våra affärspartners för att erbjuda lösningar så att de kan ta med kompletta cyklar till marknaden så snart som möjligt.

Påverkar detta både tillgången till reservdelar och komponenter för tillverkning av nya cyklar? Eller prioriterar ni leveranser av reservdelar?

-Vi levererar våra kunder när deras beställningar kommer. En fabrik skiljer inte var en komponent eller del är avsedd för. Cykeltillverkarna och eftermarknaden har samma prioritet.

Hur länge räknar ni med att denna situation ska bestå? Tror ni att den höga efterfrågan på delar till cyklar kommer att bestå i framtiden? Vad planerar Shimano att göra för att minska de långa led-tiderna? Nya fabriker och ökad tillverkningskapacitet?

-Den nuvarande efterfrågan är beroende av utvecklingen av Covid-19-situationen och vilka initiativ som regeringar tar, vilket i sin tur påverkar råvaruproduktionen längre upp i tillverkningskedjan och den långsiktiga trend som kan uppstå genom att konsumenter byter till cykling från kollektivtrafik eller cyklar mer som fritidsaktivitet 

-Framtida efterfrågan är svår att förutsäga i det nuvarande klimatet så vi kan inte ge ett konkret svar. Vi tror dock starkt på den framtida tillväxten av cykelmarknaden och kommer att förbereda våra fabriker för det.

14-12-2020

Läs mer

Annons: