Rapport: Många avstår cykeln på grund av stöldrisken

Björn Åslund

Björn Åslund

10 nov 2023

Cykelstölderna är ett stort problem och orosmoment för cykelägare, inte minst om man äger en dyr elcykel. Stöldrisken är så stor att många avstår från att välja cykeln som färdmedel vilket bromsar cyklandet totalt sett. Det visar en ny VTI-rapport som föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med problemet.

I rapporten ”Cykelstölder – problemets omfattning och möjliga vägar framåt” ger Johan Egeskog och Magnus Karemyr, forskningsingenjörer vid VTI, en bred kunskapsöversikt över vad som är känt om cykelstölder i Sverige. Studien bygger på intervjuer med representanter för organisationer som arbetar med problemet, tidigare forskning och bearbetningar av offentlig statistik.

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att minska problemet. (se punkterna nedan). Olika insatser är möjliga inom olika områden, och även om problemet är stort finns många exempel på lyckade åtgärder.

• Ökad kunskap om lås och hur man parkerar säkrast

• Effektivare lagföring av polis och domstolar

• Nationellt cykelregister

• Fler och bättre cykelparkeringar, gärna bevakade

• Ändrade normer och tryggare andrahandsmarknad

Läs mer på VTI:s webb:

https://www.vti.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-10-30-cykelstolder-problem-for-hela-samhallet

Läs mer