Ny studie: 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Kartans olika färger visar hur lång tid det tar att cykla till Stockholms centrum. Skärmdump från Region Stockholms webb.

11-04-2019/ Det finns stor potential att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie. Region Stockholms cykelkansli har analyserat optimala färdvägar och hur lång tid det tar från bostad till arbete beroende på var man bor i länet.

Studien genomfördes under hösten och vintern 2018/2019 och resvägen för samtliga arbetande stockholmare har analyserats.

– Att hela 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter visar att det går att göra stora vinster för samhället utan att individen förlorar i tid. Om fler än idag tar cykeln till jobbet så kan vi förbättra både hälsa och miljö, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet, en text på Region Stockholms webbplats.

Region Stockholms webbplats länkar till en en interaktiv karta kan man detaljstudera specifika områden i länet med avseende på restid till arbetet. Där går det att zooma in och se vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling.

Studien beskrivs som neutral till cykeltyp, av Ulf Eriksson. Man har valt en snitthastighet 20 km/tim vid beräkningarna. En elcyklist kan i många fall ha högre snitthastighet, vilket gör att elcyklar skulle kunna öka potentialen ytterligare för jobbcykling under 30 minuter.

Läs mer