Nu finns standard för att beräkna körsträckor

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Så här kan testriggen för elcyklars körsträckor se ut.

Foto: Bosch eBike Systems.

27-05-2019/ Bosch eBike Systems har släppt en standard för att beräkna körsträckor på elcyklar. Avsikten är att olika elcyklars körsträckor ska kunna jämföras på ett objektiv sät

Standarden har fått namnet R200, då den bygger på att elcyklisten får 200 procent stöd från elsystemet. En genomsnittlig cyklist som själv trampar med 70 watts effekt får då 140 watt från elassistansen, berättar Bosch i sitt pressmeddelande. Detta motsvarar att cykla med medelhög eller hög elassistans.

Utvecklingen av standarden har gjorts i samarbete med Accell Group, Shimano och Velotech.

– Möjligheten att jämföra elcyklars drivsystem, och en ökad tydlighet vid köp av elcyklar är extremt viktiga för oss. R200 betyder att det finns ett väl underbyggt svar till den viktiga frågan, om hur långt jag kommer på ett fullt laddat batteri, säger Claus Fleischer, som är högste chef vid Bosch eBike Systems, i pressmeddelandet.

R200 anger också värden för medelhastighet (20 kilometer per timme) och genomsnittlig kadens (60 rpm). Typiska värden ställs in för andra faktorer som vikt, terrängtyp, yta, och vindförhållanden. De definierade parametrarna motsvarar genomsnittliga verklighetsbaserade körförhållandena, så standarden ska bli så realistisk som möjligt. Själva testförfarandet för R200 ska utföras på speciellt utformade testriggar.

Resultatet ska bli en väl underbyggd prognos om hur många kilometer batteriet ska räcka under dessa förhållanden. Avsikten är då att man ska kunna jämföra olika elcyklar.

Bosch eBike Systems, ZIV och andra företag cykelindustrin samarbetar också med det tyska standardinstitutet (DIN) för att göra R200 till marknadsstandard (DIN Spec). Målet är att publicera R200 i slutet av 2019 som en DIN Spec och att etablera den på marknaden. DIN Spec kan fungera som grund för en DIN-standard.

Allt om Elcyklar kommer att följa upp, om denna teststandard får spridning i Sverige. Det lär dock ta tid, innan vi får se elcyklar med uppgifter om R200-testade körsträckor.

Läs mer