Lyxcykeln Stromer tvingas ut i biltrafiken

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Det finns cykelhandlare som säljer dyra speed bikes av märkena BH Bikes och Stromer. De har på hemsidor länge uppgivits att de räknas som klass 2-moped. Detta är fel. I november 2016 klassades de om till klass 1-mopeder. Därmed får de inte längre användas på cykelbanor. 

Forfarande i början av februari fanns missvisande uppgifter. KGK ­Motor har dröjt med att gå ut med information till återförsäljarna. 

Foto: Stromer Ur Allt om Elcyklar nr1 2017

Långt till jobbet? Kanske vore det toppen att få svischa fram i riktigt god fart på cykelbanan. Då finns snabba elcyklar, som gör 45 km/h. BH Bikes och Stromer är ju kända märken inom den kategorin. Stromer brukar räknas till kategorin lyxcykel, med prislappar i storleksordningen 70 000 kr. Och BH Bikes Nitro City nosar på 40 000 kr.

De räknas som moped klass 2, läser vi på cykelhandlarens hemsida. Det innebär samma trafikregler som för cykel, du får ju köra på cykelbanor (såvida det inte finns skyltar som säger att mopeder är för-bjudna på cykelbanan).

Tyvärr tar den trevliga läsningen slut här. 

före 2016 var det viss förvirring om hur klassningen skulle tillämpas, och de snabba cyklarna från BH Bikes och -Stromer hamnade i klass 2-moped, som bara får köras i högst 25 km/h.

Men som vi berättat tidigare (nr 3/2016) så kom det nya tydligare regler den 1 januari 2016 som säger att alla elcyklar som har motorstöd över 45 km/h tillhör mopeder klass 1.

För en pendlare som köpt en dyr speed bike för att komma snabbare till jobbet, är förändringen dramatisk. Moped klass 1 innebär att du inte längre får använda cykelbanor, utan tvingas ut i biltrafiken. Du måste dessutom ha körkort klass AM eller högre och mopedhjälm. Elcykeln ska också ha registreringsskylt, och en kostsam trafikförsäkring. 

Den nya reglerna kring klassningen innebar dock inte att KGK Motor direkt kunde få dessa elcyklar i klass 1. Företaget måste ansöka om klassning av Transport-styrelsen. Men den processen var ut-dragen, beroende på övergångs-regler och hur dessa skulle tillämpas. Det är den beskrivning som Transportstyrelsen tidigare uppgivit till tidningen. Problemet ska ha varit att övergångsreglerna nämnde moped utan klassindelning.

KGK Motors vd Klas Östlund har tidigare under 2016 uppgivit att man samrått med Transportstyrelsen. Av någon anledning så ansökte KGK Motor om att få elcyklarna klassade som moped klass 2. Ansökan skickades in först i augusti, mer än ett halvår efter att de nya reglerna trätt i kraft. Enligt Klas Östlund hade man kommit till detta beslut efter diskussioner med Transportstyrelsen.

Det slutgiltiga beslutet, som kom i november från Transportstyrelsen, blev moped klass 1.

KGK Motor har godtagit klassnings-beslutet och kommer inte att överklaga.

– Nu har vi ett klassningsbeslut, och vet vad som gäller, säger Klas Östlund.

Men på KGK Motors hemsida e-turn.com, där cykelhandlarna hämtar sin information, står det fortfarande i början av februari, att Stromer är moped klass 2. För BH Neo Nitro anges ingen klass alls. Samma felaktiga uppgifter finns även på återförsäljares hemsidor. 

Kort efter intervjun ringer Klas Östlund upp och meddelar att E-turns hemsida ska uppdateras så att det blir korrekt om klassningen.

Vi kontaktar en större cykelbutik i Stockholm, som har sålt ett fåtal snabba BH Bike Nitro. Inga mejl eller brev har kommit från KGK Motor om eventuell omklassning till cykelhandlare. Men genom möten med tekniker och säljare vid KGK Motor har cykelhandlaren förstått att någon ändring är på gång. Så han har försökt nå KGK Motor via telefon:

– Men där är det alltid upptaget, säger cykelhandlaren.

Dock, dagen efter att tidningen skickat denna text till KGK Motor, så ringer Klas Östlund till cykelhandlaren, som efteråt förklarar sig nöjd med samtalet.

Varför har ni inte kunnat meddela återförsäljare om den nya klassningen, det har ju gått lång tid sedan Transportstyrelsens beslut?

– Vi har gått ut muntligt till några återförsäljare, men vi har inte sålt så många cyklar, säger Klas Östlund

Men om ni inte sålt så många, är det ju få återförsäljare att kontakta?

– Vi har haft dialog med ett antal handlare, men nu är tanken att vi ska gå ut med skriftlig information, ihop med Transportstyrelsen.

– Det ska ske inom kort, upplyser Klas Östlund.

Nu verkar KGK Motor dock på väg bort från elcyklar. Klas Östlund aviserar att företaget är på väg avsluta affärsseg-mentet elcykel.

– Vi ska fokusera på annan verksamhet, säger han men vill betona att man finns kvar som distributör för Stromer och BH Bikes tills annan distributör tar över, och kommer stötta kunderna bland annat med reservdelar.

Dock ska man sälja ut ett lager av snabba elcyklar. Dessa är av 2016 års modeller, och ska nu gå ut som klass 1.

Vad gäller tidigare sålda snabba elcyklar, som sålts som klass 2-moped, så rekommenderar Klas Östlund att man begär omklassning och registrering som klass 1:

– Om man som kund är osäker på cykelns klassning ska man vända sig till återförsäljare. KGK Motor tar ansvar för de produkter vi satt på marknader, säger Klas Östlund som uppger att företaget avser bistå en ny distributör kring dessa klassningsfrågor.

KGK Motor har inget register över slutkunderna, alltså cykelköparna, så dessa kan inte informeras direkt om den nya klassningen. Eventuell registrering av köpare görs i cykelbutikerna, som i sådana fall kan informera kunder, uppger Klas Östlund.

Hur hanterar KGK Motor cykelägare som köpt elcyklar som från är början klass 2, men som är missnöjda med eventuell omklassning. Kan ni kompensera dem?

– Köparna får vända sig till våra återförsäljare. Vi tar ansvar för det vi sålt och löser det tillsammans med våra återförsäljare, säger Klas Östlund, som dock inte vill göra några konkreta utfästelser om hur en lösning kan se ut.

Men rättsläget tycks ännu osäkert om eventuell omklassning av snabba elcyklar som redan är i trafik som klass 2-moped. Något direkt krav på omklassning av snabba elcyklar med klass 2 finns inte, uppger Magnus Nyström vid Transportstyrelsen.

Om ägaren vill ha klarhet i klassningen, för att slippa bekymmer med rättvisan, ska man vända sig till Transportstyrelsen.

– Det finns möjlighet att begära ett klassificeringsbeslut om man är osäker på hur fordonet ska klassas, säger Magnus Nyström.

Om man struntar i att klassa om en snabb elcykel till klass 1, vad kan man då riskera?

– Det är ju andra krav på körkort och registrering. Det finns övergångsregler, men hur dessa ska tolkas kan inte Transportstyrelsen avgöra. Om något händer, så får det avgöras i domstol, säger Magnus Nyström.

Han hänvisar då till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, till övergångsbestämmelsen 2015:793 ”En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande.”

– Där står inget om skillnader mellan klass 1 eller klass 2, så vi vid Transportstyrelsen kan inte avgöra, det måste en domstol döma, säger Magnus Nyström.

– Det hade varit jätteenkelt om vi hade det svart på vitt, men det har jag inte. Vi är utan tydliga övergångsregler.

– Om polisen stoppar en elcyklist, med cykel som hör hemma i klass 1 enligt dagens regler, men ägaren menar är köpt som klass 2, så får en tingsrätt ta ställning till det.

Fakta:

Mopedklass 1

Från den 1 januari 2016 klassas cyklar med elstöd upp till ­45 km/h till moped klass 1.

Krav på Fordon i moped klass 1:

Trafikförsäkring. 

Registrering.

Körkort. 

Får inte köras på cykelbanor. 

Föraren måste ha hjälm.

Läs mer