Lastcyklar kan användas inom kommuner

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

17-04-2019/ När lastcyklar ska introduceras inom kommuner kan det vara en del utmaningar. Anne Faxér, forskare vid RISE AB, har studerat introduktion av lastcyklar inom Göteborgs stad, och har dragit en del slutsatser hur införandet ska gå smidigare.

Projektet ”Cykelstaden – El-assisterade lastcyklars framtida roll” har letts av Anne Faxér vid RISE AB (Division ICT – Viktoria). Projektet har jobbet med mål att kunna öka användningen av ellastcyklar inom kommunala verksamheter. Man har velat identifiera barriärer för användningen från kommunen, användarnas och tillverkarnas perspektiv, samt komma med förslag med åtgärder för att komma förbi dessa.

I projektet har också Göteborgs Stads Leasing AB, Velove AB, Göteborgs kommun deltagit. Finansiering har kommit från Energimyndigheten.

I projektet har använts två lastcyklar, en Armadillo med container bakom förarsätet och en tvåsitsig Armadillo. Båda är utrustade med ett väderskydd i plast.

Projektet drevs vid dels två förvaltningar inom Göteborgs stad som främst hade behov att resa till möten, dels två verksamheter som i huvudsak transporterar gods.

Både containercykeln och den tvåsitsiga kunde delvis täcka förvaltningarnas transportbehov. I intervjuerna var majoriteten av användarna positiva till Armadillon.

Minska klimatpåverkan

Projektets slutrapport visar att ellastcyklar med framgång kan användas i kommunala förvaltningar, där de kan minska klimatpåverkan och energianvändning genom att ersätta bil.

Det visar också att ellastcyklar passar bättre för vissa typer av verksamheter än för andra, och att införandet inte är helt bekymmersfritt. För förvaltningar som jobbar med logistik kan ellastcyklar passa mycket bra, men där behöver införandet få ta tid, så att användarna kan anpassa scheman och rutter efter det nya fordonet. 

För verksamheter som mest har behov av persontransport är det viktigt att identifiera vilka resor där ellastcykeln kan göra nytta. 

Att använda den tvåsitsiga för tjänsteresor kräver en större beteendeförändring hos användaren och därmed större incitament från arbetsgivarens sida, är en slutsats i projektet.

Projektets slutrapport

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=23887

Läs mer