Inget tvång på försäkring

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

10-09-2018/ I våras kunde Allt om Elcyklar berätta om EU-kommisionens förslag om obligatorisk ansvarsförsäkring för elcyklar. Kritiken blev kraftig. Nya uppgifter tyder på det inte blir obligatoriskt inom EU, utan att enskilda länder får besluta i frågan.

EU-kommisionens förslag om en obligatorisk elcykelförsäkring har att göra med en översyn av EU: s motorförsäkringsdirektiv, uppger Bike Europes nyhetssajt Bike-Eu.com

Snabbt kom invändningar från Europeiska cyklistförbundet (ECF) och Europeiska cykelindustrins förbund (CONEBI). Ordförande för svenska Cykelfrämjandet Lars Strömgren var också kritisk, vilket han klargjorde i en intervju med Allt om Elcyklar.

– Vi får hoppas att detta inte blir verklighet, det vore en katastrof för elcyklarna, sade han då.

Enligt Bike Europe har över 500 europeiska medborgare samt återförsäljare, företag, tillverkare och organisationer haft invändningar mot förslaget. Många av svaren riktade in sig på det faktum andra regler för elcyklar överensstämmer med vanliga cyklar. Och för vanliga cyklar finns inga krav på försäkringar.

Bike Europe hänvisar till källan Stientje van Veldhoven som är statssekreterare för infrastruktur i Nederländerna. Hon har intervjuats i publikationen Tweewieler som är en systerpublikation till Bike Europe.

Hon fick frågan om en ansvarsförsäkring för e-cyklar obligatorisk. Vad tycker du om detta?

– Förslaget från EU-kommissionen leder inte till en obligatorisk försäkring för e-cyklar. Som medlemsstat bestämmer vi själva här. Med detta förslag kommer inget att förändras för elcyklarna i Nederländerna. 

Bike Europe har studerat EU:s publikationer och har funnit att frågan om elcyklar och försäkring bör avgöras enligt subsidiaritetsprincipen. Det innebär att medlemsstaterna har befogenhet att befria nya typer av elfordon från obligatorisk motorfordonsförsäkring.

Den samlade slutsaten tycks bli att enskilda EU medlemsstater var och en på egen hand bestämmer om det ska bli en obligatorisk ansvarsförsäkring för elcyklar. Allt om Elcyklar känner inte till några sådana förslag från svenskt håll.

Slipper tvingande ansvarsförsäkring.

Läs mer

Annons: