Fortsatt svårt hela 2021 för Shimano

admin

admin

2 feb 2021

Shimano berättar nu mer öppet om svårigheterna att leverera. Shimano kommer inte nå normala leveranstider av cykelkomponenter under 2021, uppger Marc van Rooij, som är chef för Shimano Europa.  Detta rapporteras av branschsajten Bike-eu.com.

Alltomelcyklar kunde redan i december berätta om Shimanos svårigheter att leverera cykelkomponenter och reservdelar till cyklar. Det är den kraftigt ökade efterfrågan på cyklar, till följd av corona-pandemin, som gör att Shimano inte hinner få fram delar i den takt som marknaden efterfrågar dem.

https://www.alltomelcyklar.nu/nyhet/Reservdelar-Shimano-har-leveransproblem

Vi fick också svar från Shimanos europeiska organisation, från pressenheten. Men de svaren gav väldigt få detaljer om leveranssvårigheterna.

Marc van Rooij, som är chef för Shimano Europa, är lite mer öppen på omfattningen av utmaningarna att klara leveranserna. Vi hittar uppgifterna på sajten Bike-eu.com, som i sin tur plockat intervjusvar från den nederländska medieplattformen Nieuwsfiets. Så här citeras Marc van Rooij, som beskriver en ryckig och svårbedömd marknad:

-Vi och många andra blev överväldigade av en tsunami av order. För att ge dig ett exempel: den 11 mars diskuterade vi med en tillverkare som var orolig för att få sina produkter ur Kina i tid. Om Covid-19 skulle drabba Europa räknade de med en annullering av 10 till 15 procent av deras beställningar. Effekten skulle vara begränsad sa de. En vecka senare annullerade de 50 procent av sina beställningar och en månad senare ombads vi att ända leverera de annullerade beställningarna. 

-Eftersom vi arbetar enligt systemet först-in-första-ut kan annullerade beställningar inte göras om en månad senare. Bredvid omläggningen av order baserat på vår kapacitet var vi också tvungna att öka produktionen till en aldrig tidigare skådad nivå.

Långa led-tider

Marc van Rooij uppger att orderingången för andra halvåret 2020 och första halvåret 2021 inte matchar Shimanos kapacitet på något sätt. 

-Vi försöker hitta rätt balans mellan orderingång och produktion, men vi kan bara göra det inom ett visst intervall. Som ett resultat är våra ledtider fortfarande mycket långa och denna situation kommer att fortsätta under den kommande perioden. Vi diskuterar med våra kunder om deras orderingång är realistisk för att balansera marknaden. 

I intervjun påpekar Marc van Rooij också att en verklig kapacitetsökning för Shimano tar minst ett år. Samtidigt klargör han osäkerhet inför att bygga ut produktionskapaciteten ordentligt:

-Vi kan inte förutse en berg-och dalbana-situation som 2020 och ingen kan garantera oss 2020 års försäljningsnivåer om tre år.

Läs mer på Bike-eu.com

https://www.bike-eu.com/production/nieuws/2021/01/long-lead-times-for-shimano-to-continue-into-2021-10139522

(I omslagsbilden: Motorenheten Shimano Steps E-6100.)

7-01-2021 

Läs mer

Annons: