Fordonspool ska minska bilbehovet

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

En fordonspool för hyresgäster med elcyklar och ellastcyklar, samt även elbil. Detta koncept ska prövas i Jönköping i två nya stadsdelar. Tanken är att skapa en modell för minskat behov av bilar, som även ska fungera i andra täta städer. 

Foto: Mats Andersson

Det har byggts och förtätats mycket i Jönköping under senare år. Samtidigt är stadens gatunät hårt belastat av biltrafiken. Som ett sätt att minska behovet av bilar ska man nu testa elfordonspool, för att underlätta de boende att istället välja gång, cykel- och kollektivtrafik.

Projektet som kallas ”Go Mate – -Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden”, leds av VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Det är boende i de nya stadsdelarna Munksjöstaden och Strandängen som kommer erbjudas tre års gratis medlemskap i elfordonspoolen. Dock tillkommer avgifter för användningen av fordonet.

Utmaningen tycks vara att få nya invånare att testa nya typer fordon som elcyklar och el-lastcyklar. Även elbil ska ingå, i de fall man behöver bil.

– Vi börjar i begränsad skala för att testa fram ett koncept vi tror ska fungera i flerfamiljshus. Vi börjar med en mindre grupp hushåll som under tio dagar får testa de olika fordonen, berättar Åsa -Aretun som är projektledare vid VTI.

Utifrån internationella studier om erfarenheter av lastcyklar och elcyklar håller projektledningen på att fundera ut vilka typ av fordon som ska utvärderas i denna första vända.

– Vi ska titta på hur de fungerar och hur de kan användas i vardagen. Vi ska ha personal på plats, så att det blir dialog med hushållens användare. Utifrån vilka fordon som fungerar ska vi sedan genomföra en studie på en större grupp hushåll.

Go Mate kommer att ha personal på plats, som informerar, svarar på frågor och hjälper användarna. Åsa Aretun betonar att projektet kommer jobba mycket med kommunikation för att stötta de boende, så att de vågar testa de nya fordonen.

Utifrån tidigare studier tror Åsa -Aretun att erfarenheter och användning av elcyklarna kommer spridas genom goda erfarenheter.

– Det kan bli prat grannar emellan. Någon som testar elcykel och märker att det fungerar utmärkt, och sedan berättar för grannen i trappuppgången.

De bostadsområden som får fordonspoolen är nybyggda med många nyinflyttade. Projektet jobbar utifrån hypotesen att nyinflyttade inte sitter fast i gamla resvanor, och därför är mer benägna att testa nya resesätt.

Om projektet utfaller väl är det dock inte tänkt att bara Jönköping ska nyttja modellen. Avsikten är ju att hitta en modell för bilsnålt stadsbyggande, som kan användas i landets andra större städer.

Sålunda är det inte bara Jönköpings kommun och VTI som stöttar projektet. Involverade är även Energimyndigheten och Trafikverket. Projektet har en budget på 8 miljoner kronor och ska utvärderas efter sommaren 2018. De första erfarenheterna kan dock finnas efter denna sommar. 

Åsa Aretun, projektledare VTI. Foto: Karin Linhardt/VTI

Läs mer