Felen i Crescent Koppla ska vara borta

Björn Åslund

Björn Åslund

18 apr 2022

Sannolikt är det slut med problemen med Crescents Koppla-system. Tillverkaren Cycleurope har identifierat felkällorna. Man har uppdaterat programvaror och dragit igång ett utbytesprogram av kontrollboxar.

2022 års Readly-tidning hittar du här:

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar?q=elcyklar

Crescents Koppla, som introducerades 2020, var ett stort steg i digitaliseringen av elcyklar. Koppla finns i två versioner, Light och Connect, till vilket man har en mobilapp med olika tjänster. Båda versionerna innebär stöldskydd av batteriet, genom att det endast fungerar på ägarens cykel. Elcykeln kan också bara startas med ägarens batteri. Connect, som är mer avancerad, innebär att cykeln har ett digitalt systemlås, geofence och GPS-spårning.

Men introduktion av dessa nya tjänster blev ingen enkel resa för Cycleurope. Det rapporterades om återkommande problem med batterierna, appen och cyklarna, vilket skapade mycket arbete och frustration i butiker och verkstäder.

Men nu tycks problemen med Koppla vara på väg att lösas. Vi har haft kontakt med flera cykelbutiker, som samstämmigt ger bilden bilden av att Cycleurope har identifierat felet och att jobbat jobbar ambitiöst med att rätta till det.

Åtgärder

Vi ber Cycleurope om en kommentar, som lämnas av skriftligen av Johanna Smedberg, som är marknadschef:

-Det stämmer att vi jobbat hårt med åtgärder och för att vinna tillbaka förtroende hos de drabbade. Koppla Smart Cykelteknologi och dess funktioner är mycket uppskattade av cyklisten. Vi har gjort omfattande undersökningar på detta under året.

Hon beskriver att utmaningarna i Koppla varit relaterade till bytet av kommunikationssystem i elcyklarna. 

-För att komma tillrätta med det, så har vi genomfört ett åtgärdsprogram. Det har inneburit programuppdateringar av mjukvara samt ett utbytesprogram av kontrollboxar som visat sig ha ojämn kvalitet, som i sin tur orsakat brister i kommunikation i elcykelsystemet. 

Problemen gäller inte alla levererade Koppla-system, utan ska ha drabbat vissa tillverkningsbatcher med kontrollboxar, uppger Johanna Smedberg. En uppgift som bekräftats från cykelbutiker, som tidigare också sålt elcyklar med Koppla utan konstigheter.

Byte kostnadsfritt

 -Vi har uppmanat våra återförsäljare att byta ut kontrollboxar som kan vara påverkade i samband med service eller om cyklisten upplevt att cykeln inte fungerar som den ska. Bytet är kostnadsfritt för konsumenten, uppger Johanna Smedberg.

-Det känns förstås inte bra att behöva byta ut delar såhär, men kvalitet är A och O för oss. Och när det visat sig att den brustit i vissa avseenden så gör vi allt vad som krävs för att säkerställa att både återförsäljare och cyklisten känner att vi tar vårt ansvar, är hennes avslutande budskap.

Koppla ska skydda batteriet mot stöld. Din Crescent med Koppla kan inte startas med annat batteri, och ditt batteri fungerar inte på annan Crescent.

Läs mer