Färre cyklister omkom 2019

admin

admin

1 feb 2021

15 cyklister omkom i trafiken under 2019, jämfört med 23 omkomna 2018. Detta visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2019 omkom 223 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är betydligt färre än 2018 då 324 människor omkom. Under 2019 har antalet omkomna i vägtrafiken minskat med 101 personer jämfört med året innan, visar alltså Transportstyrelsens preliminära statistik.

Det är personbilsolyckorna som har minskat mest, framförallt singelolyckor. Även motorcykelolyckorna har minskat påtagligt. Likaså har fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång minskat.

– Som det nu ser ut är det möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, men det kommer krävas fortsatta insatser från alla inblandade parter, såsom myndigheter, organisationer och enskilda trafikanter, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

110 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i buss eller lastbil. 

15 cyklister omkom under 2019, jämfört med 23 omkomna 2018. 10 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre.

Under 2019 omkom 28 motorcyklister. Det är 19 färre jämfört med 2018 då 47 motorcyklister omkom.

Under 2019 omkom 26 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var ett barn under 18 år och 10 personer var 65 år eller äldre.

8-01-2019

Läs mer

Annons: