EU:s finansministrar öppnar för lägre moms på elcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

9 dec 2021

EU:s finansministrar enades nyligen om nya regler för mervärdesskatt (moms). Momsen ska kunna sättas så den gynnar gröna och hållbara produkter och tjänster. Detta ska bland annat inkludera elcyklar och cyklar.

EU:s vanliga lägsta momssats på alla varor och tjänster är 15 procent. Många länder har undantag och särregler. I Sverige finns många undantag då vi har flera olika momssatser, som lägst 6 procent. 

Enligt de nya reglerna kan 24 kategorier beskattas med en reducerad skattesats, på 5 procent, plus sju kategorier kan helt befrias från moms. Med denna skattereform vill finansministrarna underlätta kampen mot klimatförändringarna, gynna folkhälsan, samt skynda på övergången till en mer digital ekonomi.

Gröna initiativ, livsmedel, elektricitet och andra kategorier som ”syftar till slutkonsumentens fördel och eftersträvar mål av allmänt intresse” ingår i dokumentet som alternativ för reducerade skattesatser eller undantag.

Enligt Bike-EU.com så kommer detta att gälla såväl elcyklar som vanliga cyklar.

-Dessa regler kommer att tillåta ”mer flexibilitet för medlemsländerna att sätta sina egna priser, samtidigt som de respekterar de centrala miljöpolitiska målen”, sade ekonomikommissionär Paolo Gentiloni i ett uttalande.

Om dessa nya momssatser kommer att slå igenom på den svenska cykelmarknaden återstår att se. Det blir regeringen som får ta ställning till om man vill bidra till lägre cykelpriser med lägre moms (idag är moms på cyklar 25 procent).

EU:s momsregler tillåter reducerade skatter för fossila bränslen och andra produkter som alstrar CO2-utsläpp. Det kommer att vara fortsatt tillåtet fram till den 1 januari 2030 då dessa gynnande skatteregler ändras.

Källor:

https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2021/12/eu-finance-ministers-decide-on-regulation-to-reduce-vat-on-bicycles-and-e-bikes-10141870

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/vat-reform-eu-paves-way-for-cheaper-internet-bicycles-solar-panels/

Läs mer

Annons: