Eurobike flyttar till november – och till nätet

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Eurobike, den stora europeiska mässan för cykelbranschen, är flyttad till november. Detta kompenseras med en digital branschdag den 1 september under rubriken ”Bike Biz Revolution”. Här ska man bland annat diskutera framtidens mobilitet.

I en normal värld utan pandemi hade den jättelika mässan Eurobike ägt rum i början av september i tyska Friedrichshafen. Men nedstängningarna till följd av pandemin har alltså tvingat Eurobike till annan planering.

Själva den fysiska mässan är i dagsläget planerad till 24-26 november.

Men den 1 september kör man alltså en digital mötesdag, som till stora delar präglas av cykelbranschens optimism. Branschen har nu ju gynnats att många européer valt cykeln för smittsäkrare resor, särskilt i större städer där kollektivtrafiken varit hårt belastad. Dessutom har vi trenden mot att växla till klimatsmartare resor.

En av mötesdagens tidigaste talare är Carlo van de Weijer, AI System Institute EAISI at the Eindhoven University of Technology, som ska prata om aktiv mobilitet i städer. Hans hypotes är att framtidens mobilitet inte alls bli som många högteknologiska futurister tror.

Sedan kan vi få höra Philip Douglas, CIP Mobility GmbH, prata om innovationer inom cyklar. Hans menar att de tunga cykeltillverkarna satsar mycket på innovationer, och att mindre tillverkare har svårt att hänga med. Det gäller bland annat lastcyklarna, där nuvarande cykelteknik har svårt att klara utmaningarna. De måste börja utveckla egen specifik teknik för lastcyklar, något som kan ske till följd av Covid19 och även olika stöd för klimatsmarta transporter.

På eftermiddagen pratar journalisten Kathrin Hartmann om cykelindustrins miljöutmaningar. Visserligen är cykeln och elcykeln klimatsmarta, men i synnerhet elcyklarna är ju beroende av problematiska råvaror, bland sällsynta jordartsmetaller och konfliktmineraler för batterier. Om nu elcyklingen ökar, hur hanteras dessa utmaningar?

(Foto: Eurobike)

26-08-2020

Läs mer