EU vill uppmuntra reparation – även för cyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

18 jan 2024

Europaparlamentet har antagit åtgärder för att uppmuntra konsumenter att reparera produkter istället för att köpa nya. Först presenterades av EU-kommissionen i mars 2023, har omfattningen av förslaget ”rätt att reparera” utvidgats till att även omfatta cyklar. 

EU-parlamentet vill därmed säkra gynnsamma villkor för en oberoende reparationsmarknad och förhindra att tillverkare hindrar reparationer, berättar bland annat nyhetssajten Bike-eu.com.

Förslaget ”Rätt att reparera” har nu antagits av kommittén för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och röstade igenom vid EU-parlamentets i november. Förslaget syftar till att förbättra möjligheten till reparationer under och efter en produkts garantiperiod.

Reparera eller byt ut

Cyklar nämns i förslaget vid sidan av hushållsprodukter som tvättmaskiner och dammsugare. Tillverkare av dessa produkter skulle vara skyldiga att reparera produkter även om de faller utanför omfattningen av en laglig garanti.

Säljare skulle vara skyldiga att erbjuda gratis reparation inom den lagstadgade garantiperioden. Dock med vissa undantag, som när det är dyrare än utbyte och om det är omöjligt eller obekvämt för konsumenten. EU-ledamöterna valde att stötta incitament för konsumenter att välja reparation, istället för att förlänga den lagliga garantin med ett år för de aktuella produkterna.Mer transparent och konkurrenskraftig reparationsmarknad

Oberoende reparatörer, renoverare och slutanvändare skulle få tillgång till alla reservdelar, information och verktyg till en rimlig kostnad under hela produktens livslängd. Enligt ledamöterna kommer detta att öka konkurrensen, minska reparationskostnaderna och ge konsumenterna fler valmöjligheter.

”Idag har vi fastställt direkta reparationsskyldigheter för producenter och introducerar nya incitament för konsumenter att välja reparation. Vi stärkte rollen som oberoende reparatörer och placerar dem i centrum för att förbättra reparationen i Europa”, sade lagstiftaren René Repasi när förslaget antogs. ”Genom bättre tillgång till relevant teknisk reparationsinformation och prisvärda reservdelar för reparatörer, inklusive främjande av 3D-utskrift för delar, kommer mer konkurrens att driva ner reparationskostnaderna. Vi kopplade detta med en skyldighet för medlemsstaterna att skapa ekonomiska incitament för att kickstarta reparationssektorn.”

Ska e-cyklar undantas?

Liknande lagstiftning som antagits i USA möttes av oro från cykelindustrin. Där har en branschorganisation People for bikes begärt att elcyklar undantas från lagförslag till rätten att reparera räkningar. Organisationen hävdar att dessa lagförslag syftar till att göra det lättare för allmänheten att få tillgång till de delar, verktyg och information de behöver för att fixa sin cykelutrustning. –

– Det är en fråga om säkerhet, och att människor utan rätt utbildning inte ska försöka reparera e-cyklar – speciellt inte batterierna, säger organisationen, uppger Bike-eu.com

En liknande diskussion ägde rum tidigare under 2023 med implementeringen av artikel 11 i batteriförordningen i Europa.

Källa:

https://www.bike-eu.com/46824/eu-commission-extends-right-to-repair-regulation-to-bicycles-as-well

Läs mer

Annons: