EU-kommisionen antog principer som gynnar cykling

Björn Åslund

Björn Åslund

11 okt 2023

EU-kommisionen har nyligen antagit en europeisk deklaration om cykling som erkänner cykling som ett hållbart, tillgängligt och inkluderande, prisvärt och hälsosamt transportmedel. Den listar principer för att främja cykling som kommer att vägleda framtida åtgärder i EU. 

Tydliga åtaganden, såsom säkra och sammanhängande cykelnät i städer, bättre förbindelser med kollektivtrafiken, säkra parkeringsplatser, utplacering av laddplatser för elcyklar och motorvägar för cykel som förbinder städer med landsbygd, är nödvändiga för att förbättra kvaliteten, kvantiteten, cykelinfrastrukturens kontinuitet och attraktivitet i alla medlemsstater, framgår av deklarationen.

Kommissionären för transport, Adina Vălean, har kommenterat beslutet:

– Säkerhet är en förutsättning för att uppmuntra cykling, eftersom cyklister är sårbara. 9 procent av dödsolyckorna i trafiken i EU drabbar cyklister. Vid sidan av säkrare infrastruktur som avskilda cykelvägar, ska alla delar säkra trafiksystem gälla både cyklar och bilar. Dessa inkluderar säkra hastigheter och väganvändning och korrekt efterlevnad av vägtrafikreglerna. 

– Dessutom kommer denna deklaration att bidra till att stimulera högkvalitativa jobb, inklusive inom utbildning och cykelturism. År 2022, totalt 14,7 miljoner cyklar tillverkades i EU, en ökning med 29 procemt från 2012 till 2022.

Cykeldeklarationen antogs i samband med Urban Mobility Days i Sevilla, och som en del av de bredare ansträngningarna för trafiksäkerhet, såsom UN-JC Decaux Road Safety Campaign.

De föreslagna principerna kommer att hjälpa EU att uppnå målen för EU:s gröna avtal, strategin för hållbar och smart rörlighet och handlingsplanen för noll föroreningar. När det gäller finansiering kommer EU-kommissionen att fortsätta att stödja cykling via den sociala klimatfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, tekniskt stödinstrument och faciliteten för återhämtning och motståndskraft.

Inte helt färdigt

Som ett nästa steg kommer Europaparlamentet och rådet att kunna se över texten och lägga till ytterligare åtaganden vid behov för att förbättra genomförandet av denna icke-bindande förklaring, som så småningom kommer att undertecknas av alla tre institutionerna.

KÄLLA

https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/commission-proposes-list-principles-boost-cycling-across-europe-2023-10-04_en

Läs mer