EU-förslag: Bättre fordonsteknik ska skydda cyklister

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

28-02-2019/ Ett steg mot bättre skydd för fotgängare och cyklist. Så kan det beskrivas; EU:s marknads- och konsumentskyddskommittes stöd för ökade säkerhetskrav på fordon. Det handlar om tekniska lösningar, som autonoma nödbromsar och intelligent hastighetsstöd. 

Denna nyhet presenteras bland annat av Europeiska cyklisternas federation (ECF). ECF välkomnar Europaparlamentets interna marknads- och konsumentskyddskommittés (IMCO) stöd för en rad säkerhetsåtgärder för fordon, som kan höja säkerheten för cyklister och fotgängare.

För att kunna sälja till EU:s inre marknad måste fordonstillverkare låta testa nya fordon. I allmänna säkerhetsföreskrifterna ställs krav på obligatoriska säkerhetsåtgärder i fordonen. IMCO-utskottets ledamöter röstade om en rad nya åtgärder som ska ingå i den nya säkerhetsförordning som föreslagits av EU-kommisionen.

Det handlar om teknik som intelligent hastighetshjälp, autonom nödbromsning och system för lastbilar som ska upptäcka cyklister och gående.

Detta välkomnas av ECF, som konstaterar att sådan teknik beräknas kunna sparar 25 000 liv under de kommande 15 åren.

Men förslaget till förordning måste gå vidare. En slutlig text ska förhandlas fram mellan medlemsstaterna (ministerrådet), parlamentet och kommissionen.

ECF välkomnar förslaget. Adam Bodor vid ECF kommenterar:

-Europaparlamentet och Europeiska rådet har två starka argument att gå in i trepartsförhandlingar, med gott om möjligheter för varje institution att bidra till att förbättra slutförordningen. 

-Vi uppmanar båda institutionerna att sätta säkerheten först och samarbeta för att skapa en slutlig text som kommer att spara så många liv som möjligt, särskilt när det gäller automatisk hastighetsbegränsning och lastbilssäkerhet för cyklister och fotgängare. 

Läs mer….

Källa ECF nyheter

https://ecf.com/news-and-events/news/european-parliament-takes-step-towards-safer-vehicles-cyclists-and-pedestrians

Pressmeddelande EU

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_en.htm

Läs mer