Enkät: Endast två partier säger ja till alla förslag

Björn Åslund

Björn Åslund

22 aug 2022

Den 11 september går Sverige till val. Cykelfrämjandet bad samtliga riksdagspartier att ta ställning till tio cykelfrämjande förslag. Nu finns det svar från alla partier.

Allt om elcyklar brukar inte precis djupdyka i politiken, men snart är det val och mycket står på spel inför nästa mandatperiod. Inte minst behöver förutsättningarna för cykling förbättras. Så vi tycker det finns anledning att berätta om Cykelfrämjandets enkät som gått ut till samtliga riksdagspartier, som också svara på frågorna.

Resultatet visar på stora skillnader i partiernas ambitioner för att främja cykling, konstaterar man från Cykelfrämjandet.

Enbart två av de åtta partierna säger ja till samtliga förslag – Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Därefter kommer Centerpartiet som ställer sig bakom sju av de tio förslagen och Kristdemokraterna som ger sitt bifall till sex av förslagen. Socialdemokraterna ställer sig bakom fem förslag och Moderaterna fyra. Liberalerna säger ja till tre förslag och delvis ja till ett. Sist kommer Sverigedemokraterna som säger nej till alla utom två förslag.

Läs mer på Cykelfrämjandets webb:

https://cykelframjandet.se/nyheter/2022/08/22/vagvalet-2022/

Läs mer