Elsparkcyklarna inte tillåtna på gång- och cykelbanor

Björn Åslund

Björn Åslund

1 sep 2022

Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer.

-De nya reglerna ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Två nya regler som berör alla som använder elsparkcyklar träder i kraft idag den 1 september 2022:

  • Körförbud på gångbanor och trottoarer.
  • Parkeringsförbud på gång-, cykelbanor och trottoarer.

Bakgrunden är att antalet elsparkcyklar har ökat kraftigt i svenska städer de senaste åren vilket fått till följd att antalet olyckor där elsparcyklar varit inblandade har ökat. Från flera håll har det också efterfrågats tydliga regler för att komma till rätta med problemen med slängda eller slarvigt parkerade elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och att elsparkcyklar körts med för hög hastighet på gångbanor.

I och med att det inte längre är tillåtet att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor – om det inte är på särskilda parkeringsplatser för cyklar eller elsparkcyklar – får kommuner och polisen flytta elsparkcyklar. Det gäller även om de inte orsakar fara eller onödigtvis hindrar eller stör.

Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel.

Läs mer