Elsparkcyklar: Olyckstopp på helgnätter

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Olyckor med elsparkcyklar har stuckit iväg kraftigt under 2019. Inte oväntad med tanke på snabb introduktion av elsparkcyklar i större städer. Väldigt många olyckor inträffar under fredag och lördag natt, visar statistiken från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

2018 inträffade 15 rapporterade olyckor med elsparkcykel. 2019 rusar siffran upp till 535. En av dessa elsparkcyklister blev dödad vid olyckan. 19 blev allvarligt skadade. 199 blev måttligt skadade och 316 lindrigt skadade.

Det visar statistiken från VTI, som jobbat på uppdrag av Trafikverket. Siffrorna kommer från samma sammanställning av olyckor med cykel, elcykel och elsparkcykel som Alltomelcyklar.nu tidigare i veckan rapporterade om. Statistiken kommer från Strada som är ett nationellt register över skador och olyckor inom vägtrafiken. De inrapporterade uppgifterna  sträcker sig fram till oktober 2019.

Men det är inte bara elsparkcyklisterna som drabbats. VTI hittade 604 olyckor under 2019 med koppling till elsparkcyklar. Även 44 cyklister och 33 fotgängare blev skadade i dessa olyckor, en av fotgängarna blev allvarligt skadad. 

Det är tydligt att elsparkscyklar är ett fordon för sommarhalvåret. Det är en rejäl topp i olycksstatiken för augusti, med drygt 140 skadade. Redan i september har siffran sjunkit till 90 skadade. VTI noterar dock att fördelningen av olyckor över året är osäker, då många elsparkcyklar introducerades under 2019.

Tydligen är också elsparkcyklarna ett tänkbart färdmedel hem från krogen, men inte det mest trafiksäkra. Det visar sig att olyckorna och skadorna går upp ordentligt på fredag och lördag natt (från 20.00 till 00.59), allra mest på lördag natt. Även på torsdag och söndag samma tidsspann syns ett högre antal olyckor än övriga veckan. Minst antal olyckor har registrerats måndag och söndag förmiddag (från 6.00 till 13.59).

6-02-2020 

Läs mer