Elcyklarna slipper obligatorisk försäkring

Björn Åslund

Björn Åslund

29 jun 2021

Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse för att utesluta elcyklar från försäkringsskyldigheter. Det är en del av en uppsättning regler för att bättre skydda offren för trafikolyckor, berättar Bike-EU.com.

Frågan om obligatorisk försäkring för elcyklar har diskuterats tidigare. Detta preliminära avtal skiljer sig kraftigt från rekommendationerna från Transport Research Laboratory (TRL) som publicerades i mars förra året. TRL hade genomfört en studie kring säkerheten för lättare fordon för persontransporter på uppdrag av Europeiska kommissionen. TRL rekommenderade sedan att hålla elcyklar utanför uppdatering av EU-lagstiftningen för typgodkännande. För närvarande är detta EU-typgodkännande tillämpligt på snabba elcyklar (som gör upp till 45 km/tim) och vilket innebär krav på bland annat registreringsskylt och försäkring.

-Detta är goda nyheter från Europaparlamentet för cykelindustrin, sade CONEBI-ordförande Erhard Buchel på tillkännagivandet.

EU-parlamentets föredragande Dita Charanzova sa: 

-Det var hög tid att förtydliga reglerna för bilförsäkringar, så att européerna bättre skyddas och behandlas lika i EU när olyckor inträffar och när de försäkrar sina fordon. Med detta politiska avtal har vi dessutom lyckats begränsa absurd överreglering för elcyklar och vissa andra kategorier som motorsport. 

De nya reglerna måste nu formellt godkännas av parlamentet och rådet. När direktivet har godkänts träder det i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. De nya reglerna börjar gälla 24 månader efter ikraftträdandet.

Källa Bike-Eu.com

https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2021/06/no-mandatory-insurance-and-plate-for-e-bikes-eu-council-and-parliament-decides-10140787

Läs mer

Annons: