Elcyklar upp 240 procent i USA

Björn Åslund

Björn Åslund

8 okt 2021

Elcyklarna börjar tas på allvar i USA, som annars brukar kallas bilismens förlovade hemland. Det visar sig att försäljningen av elcyklar ökat med 240 procent, enligt företaget NPD, som är inriktad på analys av olika konsumentmarknader.

Det börjar tydligen gå upp för många USA:bor att cyklar kan ersätta och komplettera bilar. Det är inte bara elcyklarna som lyfter i försäljningen, men enligt NPD är det elcyklarna som står för den i särklass största försäljningsökningen mätt i procent.

Ökningen kan säker tillskrivas att många städer i USA börjat omvandlas, till att bli mer anpassade för cykling. New York är ju ett känt exempel, där bilar fått maka på sig ordentligt, samtidigt som cykelvägnätet byggts ut.

De siffror om cykelmarknaden som NPD lyfter fram gäller för den senaste 12-månadersperioden som slutade juli 2021. Man jämför då med en liknande period två år tidigare.

NPD har delat upp resultatet på olika cykeltyper. Under de senaste tolv månaderna ökade försäljningen av mountainbikes med 70 procent, barncyklarna steg med 57 procent och elcyklarna ökade med hela 240 procent. Enligt NPD så gör detta elcyklarna till den tredje största cykelkategorin sett till försäljningsvärde. Detta är anmärkningsvärt eftersom det gör elcyklar till en större kategori än landsvägscyklar, som traditionellt har varit en av de största kategorierna inom cykling i USA.

En bidragande orsak till elcyklar kan konkurrera med bilar i USA är troligen att elcykelstandarden innebär högre hastigheter med eldrift, jämfört mot den europeiska standarden. I USA får elcyklarna framföras i 20 mph med eldrift, vilket kan översättas till 32 km/tim. Med högre hastighet ökar sannolikt möjligheten för elcykeln att vara ett seriöst alternativ till bilen. 

Källa: https://www.npd.com/news/blog/2021/the-cycling-market-pedals-ahead-in-2021/

Bilderna visar Cross Current X Step-Through från tillverkaren Juiced Bikes som är baserat i San Diego. Cykeln har en 750 watts motor, som kan ge upp till 1300 watt i peak power. Som klass 2 elcykel (USA regler) kan den köras i 32 km/tim, men via displayen kan den ställas om för klass 3, vilket innebär 45 km/tim. Foto: Juice Bikes

Läs mer

Annons: