Elcyklar stoppas på statlig fjällmark

Björn Åslund

Björn Åslund

30 jun 2021

Elcykling är inte tillåten i fjällen på statliga marker. Frågan har länge varit omtvistad men nu har länsstyrelsen i Jämtlands län givit ett klart besked, uppger SVT Nyheter i Jämtland.

Elcykling omfattas inte av allemansrätten. Det är den bedömning som länsstyrelsen i Jämtlands län nu beslutat sig för. Samma tolkning gör Naturvårdsverket.

Det innebär att elcykling på statligt renbetsfjäll inte är tillåten. Den som vill använda sin elcykel på sådana marker kommer att vara tvungen att söka ett särskilt tillstånd hos länsstyrelsen.

Läs mer på SVT Nyheter Jämtland

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/klart-besked-om-elcykling-pa-fjallet-inte-tillaten-pa-statligt-renbetesfjall?fbclid=IwAR3S5KXoCJEWoujUbYwZgDg_F3e9m0eBs2Lf8FY1xG9oDqPmVI5XDf1s9Tg

Beslutet orsakade mycket diskussion, bland annat på Facebook Cykla elcykel – Elhojen

https://www.facebook.com/groups/1395533927391200/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=2941399852804592&__cft__[0]=AZVLVRJGkcKeYMXkL8FibQJEy9Teqp4l-i2TV4DGfL90Qw7OrT8KrAhg7Ekg7WJP_MaelfB1w-akZaBv-YQMiWCxzRUu4OS5AO3CEhDxfrAZhDZpximbUaNMtlpSA5mNTMh9NSBXz9OijbkuB70-e1cRIsJ_QZjPu5p50-XDBHuOixYRBBt1AMzXOdtLvxRXFmM&__tn__=-UC%2CP-R

Läs mer