Elcyklar mest populärt (i Tyskland)

Björn Åslund

Björn Åslund

4 jul 2022

En studie från det globala finansrådgivningsföretaget Deloitte visar att elcyklar är konsumentens är populärare än elbilar vid ändrade transportvanor. Åtminstone gäller det Tyskland där undersökningen gjordes.

Studien ”Consumer Sector Briefing, E-Bikes are charged up” är en av många branschgenomgångar som Deloitte genomför för att ge råd till sina kunder. Slutsatserna i denna grundar sig på frågor till 1 008 tyska respondenter. Man fann att elcyklar var det mest använda eldrivna för transportmedlet. 18  procent av de tillfrågade använde redan en elcykel, mot 7 procent en elbil och 7 procent en elskoter.

Detta berättas bland annat hos Cycling Industry News.

Undersökningen visade också att elcyklar var det mest lockande transportmedlet. När respondenterna fick betygsätta från 1 (mycket oattraktivt) till 4 (mycket attraktivt), var medelvärdet för elcykeln 2,7, högre än elbilar 2,6 och elmoped, motorcykel och elskotrar 2,2.

Samma konsumentundersökning försöker förstå vad som driver konsumenternas intresse för elfordon. Man kunde peka på viktiga skillnader mellan de tre fordonstyperna; elcyklar och skotrar anses ha högre användbarhet än elbilar med 62 procent respektive 68 procent av svaren, jämfört med elbilarnas 43 procent.

Något som talar för svårigheter för elbilar att hävda sig, hos tyskarna, är trängsel och begränsat utrymme i städerna.

Läs mer på Cycling Industry News.

https://cyclingindustry.news/deloitte-emobility-study-puts-ebikes-out-ahead-in-ev-race/

Läs mer hos Deloitte

https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/vmn-bike-eu.com/2022/06/deloitte-e-bike-sector-briefing-1.pdf

Läs mer