Elcykelpremien: Hälften ersätter bilåkning

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

19-06-2019/ En första utvärdering av elcykelpremien har presenterats i Nationellt Cykelbokslut 2018. Där berättas att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. 

De uppgifter om utvärderingen av elfordonspremien som finns i Nationellt Cykelbokslut 2018 är hämtade ur den större utvärdering av elcykelpremien som gjorts av naturvårdsverket. Enligt de uppgifter vi har kommer denna utvärdering att släppas under nästa vecka, och Allt om Elcyklar kommer att följa upp denna.

Utvärderingen bedömer att det finns såväl positiva som negativa argument för elfordonspremien, skriver man i Nationellt Cykelbokslut. Exempelvis finns argument att elcyklar köps av personer i den övre medelklassen med god ekonomi och att elcykling minskar klimatpåverkan om det ersätter bilresor, men inte om det ersätter en vanlig cykel.

De tre främsta anledningarna till att personer köpte elcykel var minskad ansträngning/ökad bekvämlighet, större möjlighet att nå olika platser samt miljöintresse. Det var ungefär 50 procent av de svarande som instämde med dessa påståenden.

Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. Elcyklarna ersätter bilåkande i något högre grad för män än för kvinnor samt ersätter bilåkande i betydligt högre grad inom mindre städer/landsbygd jämför med storstäder. 

Kortfattat kan man säga att sannolikheten för att elcykeln ska ersätta ett visst färdsätt ökar i proportion till hur stor andel av resorna som utförts med detta färdsätt innan inköpet av elcykeln, berättas i Nationellt Cykelbokslut.

Nationell Cykelbokslut kan laddas ned hos Trafikverket.

Fakta elfordonspremien

Elfordonspremien syftade till att förbättra möjligheterna att transportera sig klimatvänligt. Bidrag har getts till privatperson för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer. Bidraget har omfattat 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor. Sammanlagt har 93 procent av elfordonspremien har gått till inköp av elcykel.

Läs mer