Dödsolyckor vanligast i korsningar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Alkohol, man över 40 år, mörker och korsning med motorfordon. Där har vi de vanligaste risk- och olycksfaktorer enligt VTI, som analyserat olyckor där cyklister skadats dödligt. Flest dödsfall inträffade vid krockar med motorfordon i tätorter.

En studie från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) som publicerades i april har identifierat mönster bland dödligt skadade cyklister i Sverige. Avsikten är att kunna föreslå säkerhetsförbättringar.

Sammanlagt har forskarna analyserat 271 dödsfall på grund av cykelolyckor. Majoriteten inträffade under vår till höst, under perioden 2005–2015. Resultaten visar att i två tredjedelar av de undersökta dödsolyckorna var det män över 40 år som förolyckades, uppger VTI ett pressmeddelande.

– Vi kunde konstatera att det var dubbelt så många män jämfört med kvinnor bland dödsfallen, säger Camilla Ekström, forskare på VTI.

Dödsolyckor där motorfordon varit inblandat förekommer i alla åldersgrupper. Vid singelolyckor och cykelolyckor med annan oskyddad trafikant fanns däremot inte några barn och endast ett fåtal unga vuxna bland de döda.

Den största gruppen av dödsfall kunde identifieras som olycka med motorfordon i korsning i tätbebyggt område. Totalt sett representerar motorfordonsolyckor 69 procent, singelolyckor 25 procent och övriga cykelolyckor 6 procent av dödsfallen.

Bland dödsfallen hade 82 procent fått minst en dödlig eller allvarlig skallskada oavsett olyckstyp. Huvud- och nackskador var vanligare i motorfordonsolyckor med bil, jämfört med olyckor med tungt fordon eller singelolyckor.

– Hjälmanvändning bland de förolyckade var låg, endast 17 procent hade hjälm. Detta kan jämföras med användningen för hela befolkningen som ligger på 38 procent, säger Camilla Ekström.

Förekomst av alkohol visade sig vara dubbelt så stor bland män jämfört med kvinnor. Hälften av de män som avlidit i cykelolycka som inträffat under kvälls-/nattetid var påverkade av alkohol.

Bland bidragande olycksfaktorer var alkohol och mörker de vanligaste. I hälften av motorfordonsolyckorna vid korsningar var tveksamhet gällande väjningsplikt den mest förekommande faktorn. För singelolyckor var hög hastighet och oväntat stopp vanliga faktorer, inverkan av underlaget inrapporterades i enstaka fall.

– Resultaten visar att förbättringar för ökad säkerhet bör koncentreras på samspel mellan trafikanter, säker infrastruktur och bra underhåll, fordonsförbättringar, synlighet för cyklister både natt och dag, samt användning av cykelhjälm, säger Camilla Ekström.

Läs mer