Coronaviruset stör cykeltillverkningen

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Coronaviruset utbredning i Kina håller på att ge ordentliga störningar för många av världens cykeltillverkare. Stängda fabriker och karantänätgärder skapar störningar i leverantörsleden. Även svenska cykeltillverkare riskerar att drabbas, när fabrikerna i Kina står still.

TEXTEN HAR UPPDATERATS

Det är bland annat sajten Bike-Europe som rapporterar om coronavirusets konsekvenser för cykelindustrin. Som underlag har man tagit del av en enkät från ZIV (Zweirad-Industrie-Verband), som är den tyska cykelindustrins organisation. Hela 80 procent av de som besvarat enkäten rapporterade försenade leveranser.

30 procent av respondenterna förväntade sig leveransförseningar på en till tre veckor. Mer än 60 procent befarade förseningar på fyra till sex veckor, skriver Bike-Europe på sajten bike-eu.com.

Enligt enkäten så är det till och med några företag som väntar sig ännu längre förseningar.

Orsaken till allt detta är förstås att Kina har kritisk roll i världens cykeltillverkning, eftersom landet producerar många vitala komponenter, som ramar och batterier. Avbrott och störningar i denna tidiga del i tillverkningskedjan kan förstås påverka längre fram i tillverkningsprocessen i andra länder.

Förutom rapporteringen från ZIV så har Bike Europe fått fram uppgifter om att tillverkarna Shimano och Bafang har aviserat för längre leveranstider.

Även svenska cykeltillverkarna känner av corona-virusets härjningar i Kina, även om störningarna inte är konkreta i dagsläget. Alltomelcyklar.nu får telefonkontakt med Jonas Netterström, som är vd för Cycleurope som tillverkar Crescent och Monark.

-Medarbetarna hos våra leverantörer kom inte tillbaka efter ledigheten vid det kinesiska nyåret. Just nu har vi många komponenter som är på väg hit sjövägen, men sedan kommer det inte några nya leveranser. Det här kan skapa en problematik för oss framöver, säger han.

-Just nu har vi mycket komponenter i lager, men det finns en oro hur det blir längre fram, tillägger Jonas Netterström.

Även Ecoride kan påverkas

Även svenska Ecoride är beroende av komponenter från Kina för att kunna bygga sina elcyklar, vilket görs vid en fabrik i Polen. Vd Martin Walleräng förklarar hur eventuella förseningar från Kina kan hanteras.

– Hur det påverkar oss beror hur länge detta varar. Blir det bara en månad kan vi ta igen förseningen genom att skicka med tåg. Det ska ta två veckor med tåg från Shanghai till vår fabrik i Polen, istället för sex veckor med båt. Då kan vi slippar störningar på grund av förseningar.

Martin Walleräng bedömer dock att Ecorides tillverkning är säkrad flera månader framåt, då man tidigare beställt komponenter med god framförhållning.

-Vi bör klara oss ända fram till maj, då det redan är beställda komponeter på väg.

Att snabbt leta upp alternativa leverantörer i Europa är dock uteslutet anser Martin Walleräng, då det är alldeles för komplicerat.

18-02-2020

Läs mer